Marketing a digitalizáció korában

Adatvédelmi tájékoztató
Az EMOK 2020 konferencia regisztrációs rendszerrel kapcsolatban

1. Az adatkezelő megnevezése

A rendszerben található adatokaz Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (továbbiakban: Egyesület)

Kapcsolattartó
Révész Balázs
E-mail cím
info@emok.hu
Székhely
1093 Budapest, Fővám tér 8.

kezeli.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogforrások

A személyes adatok kezelését az Egyesület

rendelkezései alapján végzik.

3. A kezelt adatok köre és az adatkezelés jogalapja

Az alábbiakban a rendszer funkciói szerint csoportosítva soroljuk fel azokat a kezelt adatokat, amelyek személyes adatokat tartalmazhatnak.

3.1. Felhasználói regisztráció

Személyes adat megnevezése Az adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Az adat megőrzési időbeli hatálya
Személynév (vezetéknév és keresztnév) A regisztrált felhasználók azonosítása Az érintett hozzájárulása A hozzájárulás visszavonásáig
E-mail cím A regisztrált felhasználók azonosítása és kapcsolattartás Az érintett hozzájárulása A hozzájárulás visszavonásáig

3.2. Részvételi regisztráció

Személyes adat megnevezése Az adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Az adat megőrzési időbeli hatálya
A regisztrációt elvégző felhasználó azonosítójához tartozó e-mail cím A személyes adatok forrásának naplózása Az érintet hozzájárulása (3.1. szerint) A konferenciát követő 3 hónapig
A résztvevő neve (vezetéknév és keresztnév) A résztvevő azonosítása Az Egyesület jogszerű érdekeinek érvényesítése (konferencia-szervezés) A konferenciát követő három hónapig
A résztvevő beosztása A résztvevő azonosítása Az Egyesület jogszerű érdekeinek érvényesítése (konferencia-szervezés) A konferenciát követő három hónapig
A résztvevő e-mail címe A résztvevő azonosítása Az Egyesület jogszerű érdekeinek érvényesítése (konferencia-szervezés) A konferencián követő három hónapig
A résztvevő munkahelye A résztvevő azonosítása Az Egyesület jogszerű érdekeinek érvényesítése (konferencia-szervezés) A konferencián követő három hónapig
Postacím Kapcsolattartás Az Egyesület jogszerű érdekeinek érvényesítése (konferencia-szervezés) A konferencián követő három hónapig
Telefonszám Kapcsolattartás Az Egyesület jogszerű érdekeinek érvényesítése (konferencia-szervezés) A konferencián követő három hónapig
Speciális étkezési igények1 A konferencián a résztvevők igényeinek megfelelő étkezési lehetőségek biztosítása Az érintett hozzájárulása A konferenciát követő 3 napig
Konferencia részvételi díj számlán feltüntetett számlázási név2 A részvételi díjról szóló számla kiállítása Az Egyesület törvényi kötelességének eleget tétele A konferencián követő három hónapig
Konferencia részvételi díj számlán feltüntetett számlázási cím2 A részvételi díjról szóló számla kiállítása Az Egyesület törvényi kötelességének eleget tétele A konferencián követő három hónapig
Egyesületi tagdíj számlán feltüntetett számlázási név2 Az egyesületi díjról szóló számla kiállítása Az Egyesület törvényi kötelességének eleget tétele A konferencián követő három hónapig
Egyesületi tagdíj számlán feltüntetett számlázási cím2 Az egyesületi díjról szóló számla kiállítása Az Egyesület törvényi kötelességének eleget tétele A konferencián követő három hónapig

1: Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 9. cikk (2) a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezelt különleges kategóriájú személyes adat
2: A számlázási adatokat a számlák kiállítását végző partnerünknek átadjuk (lásd 4.2.-es pont), amely a törvényi kötelezettségnek eleget téve azokat a folyó év utolsó napjától számított öt évig megőrzi.

3.3. Tanulmányok kezelése

Figyelem!

Az alábbi táblázatban felsorolt személyes adatokat a konferenciára beküldött tanulmányokat tartalmazó tanulmánykötetben az Egyesület a konferenciát követően a weboldalán (emok.hu) nyilvánosságra hozza.

Az alábbi táblázatban felsorolt személyes adatokból (szerzők nevei) egy programfüzet készül, amelyet az Egyesület a weboldalán (emok.hu) nyilvánosságra hoz.

Személyes adat megnevezése Az adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Az adat megőrzési időbeli hatálya
Feltöltés végző felhasználó azonosítójához tartozó e-mail cím A személyes adatok forrásának naplózása Az érintet hozzájárulása (3.1. szerint) A konferenciát követő 3 hónapig
Tanulmány szövege A konferenciára leadott tanulmányok és azok bírálatának kezelése Az Egyesület jogszerű érdekeinek érvényesítése (tanulmánykötet kiadása) A konferenciát követő 3 hónapig
Szerzők neve (vezetéknév és keresztnév) A konferenciára leadott tanulmányok szerzői adatainak kezelése Az Egyesület jogszerű érdekeinek érvényesítése (tanulmánykötet kiadása) A konferenciát követő 3 hónapig
Szerzők e-mail címe A konferenciára leadott tanulmányok szerzői adatainak kezelése Az Egyesület jogszerű érdekeinek érvényesítése (tanulmánykötet kiadása) A konferenciát követő 3 hónapig
Szerzők beosztása A konferenciára leadott tanulmányok szerzői adatainak kezelése Az Egyesület jogszerű érdekeinek érvényesítése (tanulmánykötet kiadása) A konferenciát követő 3 hónapig
Szerzők munkahelye A konferenciára leadott tanulmányok szerzői adatainak kezelése Az Egyesület jogszerű érdekeinek érvényesítése (tanulmánykötet kiadása) A konferenciát követő 3 hónapig
Levelezési cím Kapcsolatfelvétel a szerzőkkel Az Egyesület jogszerű érdekeinek érvényesítése (tanulmánykötet kiadása) A konferenciát követő 3 hónapig
Telefonszám Kapcsolatfelvétel a szerzőkkel Az Egyesület jogszerű érdekeinek érvényesítése (tanulmánykötet kiadása) A konferenciát követő 3 hónapig

3.4. Utólagos tanulmány-beadás engedélyezés

A rendszer lehetőséget ad tanulmányok határidőn túli beadására előzetes engedélyhez kötve mind a rendszerbe már regisztrált, mind a rendszerbe még nem regisztrált személy esetében.

Személyes adat megnevezése Az adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Az adat megőrzési időbeli hatálya
Személynév (vezetéknév és keresztnév) A rendszerbe korábban nem regisztrált személyek esetén adható meg, a kapcsolatfelvétel céljából Az érintett hozzájárulása Az értesítő levél elküldésének idejéig, nem kerül tárolásra
E-mail cím A már létező vagy még létrehozásra váró felhasználói fiókot azonosító e-mail cím Az érintett hozzájárulása A tanulmány feltöltéséig, de legkésőbb a konferenciát követő 3 hónapig

3.5. Bírálók felkérése

A rendszer a tanulmányok bírálóhoz rendeléséhez a bíráló személy felhasználói fiókjához tartozó e-mail címet használja.

Személyes adat megnevezése Az adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Az adat megőrzési időbeli hatálya
E-mail cím Már létező felhasználói fiókot azonosítása Az érintett hozzájárulása A konferenciát követő 3 hónapig

4. Adattovábbítás

4.1. Szervező partner

Az Egyesület az évenkénti konferenciáit minden évben valamelyik partner egyetemmel közösen rendezi, amelynek a szervezéshez szükséges adatokhoz a konferenciát követő három hónapig hozzáférést biztosítás a 3.1., 3.2. és 3.3. pontban felsorolt következő adatokhoz:

A 2020. évi konferencia esetében a lebonyolító partner a Széchenyi Egyetem.

4.2. Számlakiállító partner

Az Egyesület a számlák kiállátásával a KBOSS.hu Kft.-t (szamlazz.hu) bízza meg. A KBOSS.hu Kft. adatkezelési tájékoztatója a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/#a-kboss-hu-kft-mint-adatkezelo-es-adatfeldolgozo-adatai-a-kovetkezok címen elérhető.

4.3. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

A 3.3.-as pontban felsorolt adatokat az ott leírtaknak megfelelően az Egyesület saját honlapján nyilvánosságra hozza.

4.4. Tanulmányok átadása bírálatra felkért személyeknek

A 3.3.-as pontban részletezett tanulmányok bírálatára az Egyesület és szervező partnere minden tanulmány esetében legalább kettő bírálót kér fel. A bírálat elkészítéséhez a bírálók részére a rendszerben elérhetővé válik a tanulmány egy anonimizált verziója:

5. A személyes adatok forrásai

A rendszerbe személyes adatot a rendszer felhasználói rögzítenek. Az érintett személyes adatait más személy is rögzítheti:

A rendszer minden adatrögzítéskor tájékoztató levelet küld a műveletről a megadott e-mail cím(ek)re.

6. Az érintettek jogai

Az alábbiakban részletezzük, hogy az egyes adatkezelésekhez kapcsolódóan az érintettek milyen jogokkal rendelkeznek.

6.1. Az átlátható tájékoztatáshoz való jog

A jelen tájékoztatóban foglaltak szerint joga van a személyes adatainak tervezett adatkezeléséről tájékoztatást kapni.

6.2. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Egyesülettől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, megismerje az, hogy

6.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Egyesület valamely személyes adatát módosítsa, amelyet az Egyesület egy hónapon belül teljesít, és erről az által megadott elérhetőségre küldött levélben az érintettet értesíti.

6.4. A törléshez való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a hozzájárulása alapján kezelt adatainak (3.1., 3.4. és 3.5. pont illetve 3.2. pont Speciális étkezési igények sora) a törlését.

6.5. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatait az Egyesület zárolja az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Egyesület a személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

6.7. A jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogainak megsértése esetében jogában áll jogorvoslattal élni a 7. pontban rögzítettek szerint.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Tel.: +36 (1) 391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségeiről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek


A konferencia jelentkezési határideje 2020. augusztus 19.

A konferencia részvételi díj és az EMOK tagsági díj fizetési határideje 2020. augusztus 19.

A konferencia részvételi díjról és az EMOK tagsági díjról az egyesület számlát állít ki a részvételi jelentkezés során megadott személy/szervezet számára. Lehetőség van egy számlán több részvételi díjat is kiegyenlíteni amennyiben ugyanazon személy/szervezet több résztvevő díját fedezi. Kérjük, ezt a részvételi jelentkezés során jelezd. Fontos, hogy a tanulmányok csak abban az esetben jelennek meg a konferencia honlapján, amennyiben legalább az egyik szerző az online konferencia hivatalos résztvevője és a tanulmány előadásra is kerül.

Kapcsolat

Dr. Keller Veronika

Számlázás: Dús Judit