Minden évben várjuk, hogy találkozzunk egymással, a marketing oktatásában, a kutatásban érintett kollégák. Erre idén is lesz lehetőség, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Marketing és Turizmus Intézete rendezi a XXIII. EMOK Konferenciát.

A konferencia címe, a „Tükröződés - marketing és társtudományok, trendek, fogyasztás”, sugallja a találkozó fő gondolatát, a kutatóközösségek és tudományterületek közötti szakmai kooperáció, inspiráló találkozás segítését.

2017. augusztus 28-30. közötti időszakban tizenkét szekció kínál a tudományterület jelenlegi állása szerinti legkurrensebb témákban prezentációs és publikációs lehetőséget. A konferencia különlegességeként kell kiemelni, hogy a szekciók mellett elsőként jelenik meg workshop sáv. Ezzel lehetővé válik, hogy a szakma legfontosabb kérdéseit a korábbiaknál szélesebb körben, vitákkal lehessen körbejárni. Részletes információk: www.emok.hu/emok2017

A konferenciára 2017. március 20-ig lehet jelentkezni. A hagyományoktól eltérően az idei évben a regisztráció időpontja egyben a publikálandó tanulmány leadási határideje is. A szervezők legkésőbb 2017. április 30-ig kiértesítik a szerzőket a tanulmányok befogadásáról. Amennyiben a cikk bírálói módosítást javasolnának, annak végrehajtási határideje 2017. május 19. A résztvevők a konferencia díját 2017. június 28-ig tudják befizetni.