Az Elsevier kiadó a következő publikációs lehetőségeket kínálja marketing témában 2017 első félévében a Journal of Business Research és az Industrial Marketing Management című folyóiratokban.

Journal of Business Research 

Special Issue on Corporate Heritage, Corporate Heritage Brands, Organizational Heritage, the Past and Omni-Temporality: Theory, Research and Practice

A Journal of Business Research felhívást tett közzé a corporate heritage, corporate heritage brands területét érintő tanulmányok benyújtására. A különszám célja, hogy lehetőséget teremtsen a nemzetközi szakirodalomban egyre népszerűbb téma kutatóinak eredményeik közlésére. 

Többek között az alábbi témákban várnak a szerkesztők tanulmányokat:

 • A corporate heritage természete a különböző szektorokban (kereskedelmi, közösségi, civil szektor) és vállalatoknál.
 • A szervezet múltjának elemei, mint referenciapontok, melyek információval szolgálhatnak a jelenre és a jövőre nézve. 
 • Nemzetközi és kultúraközi tanulmányok a corporate heritage és a corporate heritage brand témában és a vállalat múltjának szerepe és jelentősége a különböző kultúrákban.
 • A vállalati tradíciók, a szervezet múltjának materiális és immateriális manifesztációinak stratégiai fontossága és hatása a fogyasztókra és stakeholder-ekre
 • A különböző, a vállalati/szervezeti történet, emlékezet, tradíció, származás, nosztalgia és örökség fogalomkörébe tartozó, az idő dimenziójára építő elméletek egymáshoz való viszonyát bemutató empirikus eredmények és konceptuális megközelítések.

További információk: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-business-research/call-for-papers/special-issue-corporate-heritage-corporate-heritage-brands 

A tanulmány benyújtásának határideje: 2017. március 3. 

 

Culture and the Adoption of New Information Technologies - Royal Bank International Research Seminar

A 12. Royal Bank International Research Seminar Montreálban 2017 szeptemberében kerül megrendezésre a Journal of Business Research szponzori támogatásával. A szeminárium célja, hogy feltérképezze a kultúra szerepét az egyre inkább digitalizálódó világunkban és lehetővé tegye a különböző tudományos területekről érkező kutatók eszmecseréjét.

Javasolt témák: a szerkesztők minden témát szívesen látnak, mely kapcsolatba hozható a rohamosan fejlődő információs technológiával, és annak hatásával a fogyasztásra és kultúrára. 

A Royal Bank International Research Seminar legjobb tanulmányai lehetőséget kapnak a JBR különszámában (Special issue on Culture and the Adoption of New Information Technologies) való szereplésre.

További információk: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-business-research/call-for-papers/culture-and-the-adoption-of-new-information-technologies 

A tanulmány benyújtásának határideje: 2017. április 1. 

 

Global environment, contemporary business risks and business failures in the 21st century

A Journal of Business Research felhívást tett közzé az üzleti kockázat és bukás témakörét nemzetközi üzleti illetve stratégiai nézőpontból feldolgozó empirikus vagy koncepcionális tanulmányok közlésére.

A javasolt témák többek között: 

 • Üzleti bukások okai és szakaszai
 • Terrorizmus hatása az üzleti bukásra
 • Közösségi média adatok és big data használata az üzleti hibák és bukások megjósolására
 • Ország kockázat (politikai kockázat) és az üzleti bukás
 • Kockázat menedzsment és az üzleti bukás (előrejelzés, csillapítás)
 • Az üzleti bukásból történő tanulást korlátozó, gátló tényezők
 • Technológiai fejlődés és üzleti bukás
 • Az üzleti bukás következményei. 

További információk: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-business-research/call-for-papers/global-environment-contemporary-business-risks-and-business 

A tanulmány benyújtásának határideje: 2017. június 30.

 

Industrial Marketing Management

Special Issue on „Open Sustainability in Business Markets” 

Az Industrial Marketing Management különszámot jelentet meg, amelynek témája a nyitott fenntarthatóság. A különszám célja, hogy fórumot teremtsen a nyitott fenntarthatóság jelenségével az üzleti piacokon foglalkozó empirikus és teoretikus tanulmányok szerzői számára. 

A javasolt témák többek között: 

 • A szervezetközi kapcsolatok, marketing, termelés és ellátási lánc menedzsment viszonya és szerepe a nyitott fenntarthatóság előmozdításában.
 • Milyen alternatív teóriák és nézőpontok segíthetik a nyitott fenntarthatóság jelenségének megértését, conceptualizálását és feltárását?
 • Milyen jól bevált taktikák/ gyakorlatok vannak?
 • A B2B vállalatok miként választják ki a partnereiket és hogyan koordinálják a nyitott fenntarthatósági folyamatokat?
 • Milyen erőforrásokkal és készségekkel szükséges a vállalatoknak rendelkezni, hogy sikeresek legyenek a nyitott fenntarthatóság terén?

További információk: https://www.journals.elsevier.com/industrial-marketing-management/calls-for-papers/special-issue-on-open-sustainability-in-business-markets 

A tanulmány benyújtásának határideje: 2017. március 15.

 

Special Issue on The Sales Force: From Selling To Customer Development

Az Industrial Marketing Management különszámot jelentet meg az értékesítés, ezen belül is az ügyfélfejlesztés témakörében. A különszám célja, hogy megjelenési lehetőséget teremtsen az üzleti piacokon értékesítési feladatot ellátó személyek ügyfélfejlesztő tevékenységét vizsgáló kutatások számára.

A javasolt témák többek között: 

 • A B2B ügyfelek megértését szolgáló stratégiák és folyamatok
 • A beszerzési folyamatok megértése, és az értékesítők és beszerzők közötti interakció
 • az értékesítés/szolgáltatás integráció fejlődésének hatása az ügyfélfejlesztésre
 • Az ügyfélfejlesztést szolgáló együttműködési stratégiák alkalmazása beszerzési központokkal
 • Az ügyfélfejlesztéshez szükséges értékesítői készségek
 • Entrepreneurial sales és ügyfélfejlesztés

További információk: https://www.journals.elsevier.com/industrial-marketing-management/calls-for-papers/special-issue-on-the-sales-force-from-selling-to-customer 

A tanulmány benyújtásának határideje: 2017. március 15.