Az Emerald kiadó az alábbi publikációs lehetőségeket kínálja marketing témában 2017 második negyedévében, az International Journal of Retail & Distribution Management, a Journal of Services Marketing, a Journal of Historical Research in Marketing, a Young Consumers és az International Journal of Bank Marketing című folyóiratokban.

International Journal of Retail & Distribution Management

Különszám: A kiskereskedelmi fogyasztók felemelkedése: az omnichannel vásárlói élmény értelmezése

A vásárlói élmény vitathatatlanul fontos szerepet tölt be a kiskereskedelemben, azonban a jelentősége napjainkban még inkább felértékelődik az internet és a technológiák által átalakított vásárlói környezetben. Ezekről a napjainkban is zajló változásokról azonban mind elméleti, mind gyakorlati szempontból hiányosak az ismereteink. Ennek a hiánynak a betöltésére az International Journal of Retail & Distribution Management „The Rise of Retail Consumers: Understanding Omnichannel Shopper Experience” címmel publikációs lehetőséget nyújt mindazon kutatók számára, akik az omnichannel üzleti modell és az ezáltal kialakulóban lévő új vásárlói környezet hatására átalakuló fogyasztói szokásokat vizsgálják. A különszám célja, hogy eredeti és újszerű kutatási eredményeket vonultasson fel az omnichannel vásárlói élményre vonatkozó tudás elmélyítése érdekében. A különszám az American Collegiate Retailing Association (ACRA) konferenciáján bemutatott tudományos értekezések javított és bővített változatait fogja bemutatni, de egyben más szakértőktől is várják a publikációkat. A tanulmányokhoz az alábbi témák segítséget nyújthatnak:

 1. A vásárlói élmény megértésének elméleti háttere.
 2. Hogyan alakítják az új technológiák (pl. Internet, a fogyasztó egyszerre több eszközt használ a vásárlásban) a fogyasztók elvárását, élményét?
 3. Milyen akadályok és bizonytalanságok állnak a fogyasztói élmény útjában?
 4. Hogyan hatnak egymásra a fogyasztók online és offline élményei vagy tapasztalatai?
 5. Milyen módszertani újítások vannak a valós idejű vásárlói élmények kutatásában?

További információk: http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/calls.htm?id=6960 

A tanulmány benyújtásának határideje: 2017. április 21.

 

Journal of Services Marketing

Különszám: "Kihívások és lehetőségek a szolgáltató szektorban tevékenykedő marketingesek részére egy kulturálisan sokszínű globális piacon” címmel

Olyan tanulmányokat várnak a szerkesztők, amelyek a vásárlók és a szolgáltatói szektor alkalmazottainak eltérő elvárásaiból, észleléséből és értékeléseiből adódó egyedi kihívásokat és lehetőségeket vizsgálják a mai, kulturálisan sokszínű világ piacain. A különszám célja, hogy segítse a szolgáltató szektorban dolgozó marketingeseket, hogy felismerjék a fogyasztóik és alkalmazottaik közötti kulturális különbségek megértésének és elfogadásának jelentőségét a multi-kulturális társadalmakban, és megfelelő stratégiákat fejlesszenek ki e különbségek kezelésére. Az elméleti tanulmányokat és empirikus kutatásokat ismertető munkákat egyaránt várják, függetlenül a felhasznált elméleti (pl.: szociálpszichológiai, antropológiai stb.) és módszertani (etnográfiai, terepgyakorlat, kérdőíves megkérdezés stb.) megközelítési módtól. Olyan tanulmányokat várnak, amelyek újszerű elméleti megközelítéseket tartalmaznak nem csupán a korábbi elméleti megállapítások és modellek ismétlései új piacon vagy új kulturális helyzetben. A tanulmányokhoz az alábbi témák segítséget nyújthatnak:

 1. Hogyan alakítja a kultúra a fogyasztói és alkalmazotti elvárásokat, észleléseket és értékítéleteket a mono-kulturális, multi-kulturális és interkulturális érintkezésekkor a szolgáltatások világában?
 2. Pszichográfiai vagy szociálpszichológiai folyamatok szerepe, úgymint az attribúciók, sztereotípiák, kultúrák közötti alkalmazkodás. 

További információ: http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/calls.htm?id=6986  

A tanulmány benyújtásának határideje: 2017. április 30.

 

Journal of Historical Research in Marketing

Felhívás tudományos cikk írására „A marketing gondolkodás és a marketing gyakorlat eredete az Egyesült Királyságban” címmel

A marketing megjelenése az Egyesült Királyságban korlátozott figyelemre tett szert a történészek részéről. E hiány pótlására a Journal of Historical Reserach in Marketing különszáma történelmi szempontból megközelítve várja a publikációkat, amely a marketingelmélet történetére és a marketing gyakorlatra fókuszál. Több átfogó témát terveznek megjelentetni, beleértve a kiskereskedelem történetét, a fogyasztást, a reklámozás és a marketing történetét. A vizsgált történeti időszak opcionális, bármelyik történelmi időszak vagy évszázad vizsgálható terület. (pl.: középkori piacok megjelenése, marketing az ipari forradalom idején, képesítéssel rendelkező marketing szakemberek megjelenése az 1900 évek elején stb.) Az alábbi témák segítséget nyújthatnak a tanulmányok elkészítése során:

 1. A kiskereskedelem és nagykereskedelem növekedése az Egyesült Királyságban
 2. A reklámipar, korai reklámügynökségek
 3. Fogyasztás, fogyasztói mozgalmak
 4. Úttörők az Egyesült Királyság marketing történetében, híres női és férfi vezéregyéniségek

További információ: http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/calls.htm?id=6722 

A tanulmány benyújtásának határideje: 2017. május 15.

 

Különszám az „Indiai marketing története” címmel

A Journal of Historical Reserach in Marketing különszáma történelmi szempontból megközelítve várja a publikációkat, amelyek az indiai marketingelmélet történetére fókuszálnak. A tanulmányokhoz az alábbi témák segítséget nyújthatnak:

 1. A reklám története Indiában
 2. A bazárok története
 3. A fogyasztás Indiában
 4. Kormányzati szabályozások
 5. A kézműves termékek marketingje
 6. A marketing és az indiai háztartások
 7. A public relation története Indiában
 8. Az indiai márkák története
 9. A marketingkutatás története Indiában
 10. A marketing gondolkodás története Indiában

További információ: http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/calls.htm?id=6723  

A tanulmány benyújtásának határideje: 2017. június 30.

 

Young Consumers

A Young Consumers folyóirat felhívást tett közzé tudományos cikk publikálásához „A családok fogyasztása a turizmusban” címmel

A családi turizmus iránti érdeklődés megnőtt az utóbbi évtizedben, mind a kutatók mind a gyakorlati marketing szakemberek részéről. A figyelem középpontjába került a családi nyaralásokra vonatkozó döntési folyamatok vizsgálata, illetve a családi nyaralások élményeire vonatkozó kutatás. A vizsgált kérdéskörök többek között: a gyerekek befolyása a döntéshozatalra, melyek a családi utazások motivációi és milyen fogyasztási szokások mutathatók ki a családok körében. A különszám célja, hogy a családi nyaralások vonatkozásában mélyebb betekintést nyújtsanak a fogyasztói preferenciákról és a viselkedésre vonatkozóan. Ezen információk birtokában indikátorokat tudnak biztosítani a gyakorlati marketingesek számára a hatékonyabb célcsoport választás érdekében.   

További információ: http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/calls.htm?id=7078

A tanulmány benyújtásának határideje: 2017. május 15.

 

International Journal of Bank Marketing

Az International Journal of Bank Marketing különszámot ad ki „Pricing Financial Services” címmel

A pénzügyi szolgáltatók az árazást tekintik a marketing-mix legelhanyagoltabb elemének. Ez a szituáció sok pénzügyi szolgáltatót abba az irányba vezetett, hogy egy egyszerűsített árazási formulákat alkalmaz, amelyek gyakran nem tükrözik a szolgáltatásaik valós költségét vagy értékét. Több empirikus kutatásra volna szükség arra vonatkozólag, hogy a fogyasztók hogyan észlelik és értékelik a pénzintézetek által ajánlott árakat. Az International Journal of Bank Marketing különszámának céljai a pénzügyi szolgáltatások árképzési stratégiájának vizsgálata, valamint annak megértése, hogy a fogyasztók hogyan észlelik a pénzügyi szolgáltatások árait. A tanulmányokkal szembeni követelmény a legújabb és legmodernebb elméleti és gyakorlati szakirodalom feldolgozása a teljesség igénye nélkül az alábbi témaköröket érintve:

 1. A pénzügyi szolgáltatások árészlelésének mozgatórugói 
 2. Az árra vonatkozó döntéseket befolyásoló tényezők a pénzügyi szolgáltató szektorban
 3. A pénzügyi szolgáltatások árazásának módszerei és irányelvei
 4. Stratégiák új pénzügyi szolgáltatások árazására

További információ: http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/calls.htm?id=6768 

A tanulmány benyújtásának határideje: 2017. június 30.