Az elmúlt évtizedekben sokat változott a marketing szakirodalom és folyamatosan jelentek meg új gondolatok a marketing fókuszát illetően. Kezdetben az értékesítést helyezték középpontba, majd később a marketing szakma egyre nagyobb figyelmet fordított a fogyasztói igényének kielégítésére és az élmények közvetítésére. Ezzel szemben – még ha korábban is használtuk a fogyasztó számára közvetített érték kifejezést –, az ismert nézőpontokat figyelembe véve az Értékteremtés 4.0 egy új szintre emeli a hazai marketing szakirodalmat.

A könyv ajánlása szerint a marketing szerepét már a negyedik ipari forradalomként emlegetett korunk kontextusában érdemes vizsgálni és újra kell gondolnunk azokat a válaszokat (egyes esetekben a kérdéseket is), amelyeket korábban fogalmaztunk meg a marketing központi kérdéseivel kapcsolatban. Miért szükséges szakítanunk a korábbi szemlélettel? Szakítanunk nem kell, viszont tovább fejleszteni mindenképpen. Az elmúlt 10-20 évben tapasztalt technológiai fejlődésnek köszönhetően nemcsak a fogyasztói igények, hanem a termékek, szolgáltatások, árazás, disztribúció, kommunikáció és összességében a vevők által elismert érték is új értelmezést nyert.

A könyv tartalmát tekintve egyszerre kívánja oktató kollégák, valamint gyakorló szakemberek „tudásszomját” is kielégíteni. Ma már az oktatás elválaszthatatlan eleme a gyakorlati példák bemutatása, így számos példa és esettanulmány teszi gyakorlatorientálttá a könyvet mindkét célcsoport számára. Mitől különlegesebbek ezek a példák, mint korábban? Míg az oktatásban lehetővé teszi a modern kor követelményeinek megfelelő marketing oktatást, addig a képzett piaci szakemberek számára sokkal inkább egyfajta szemléletformáló szerepet tulajdoníthatunk a könyvben ismertetett szemelvényeknek. Ahogy a marketing, úgy a piacról alkotott képünk is idővel formálódik. Habár a gyakorlatban azt tapasztalhatjuk, hogy egyre inkább elválik a stratégiai és operatív marketing gondolkodás, a könyv gyakorlati példákon keresztül segít a stratégiai gondolkodás értékteremtő szemüvegén keresztül választ keresni felmerülő kérdéseinkre, jelenlegi tapasztalatainkat új megvilágításba helyezni és olyan új utakat találni, amelyekkel nagyobb értéket teremthetünk fogyasztóink számára. A könyv megjelenését tekintve is szakít a fekete-fehér nyomtatással, a kor követelményeinek megfelelően színes ábrákkal és illusztrációkkal segíti a leírtak könnyebb megértését.

A fentiek alapján a könyvet ajánlom a felsőoktatás szereplői mellett azon gyakorló szakemberek számára is, akik szeretnék marketing gondolkodásmódjukat a mai trendeknek megfelelően fejleszteni. A szerző több évtizedes tapasztalatára építve az Értékteremtés 4.0 megírásával egy olyan szemléletmódot kíván átadni az olvasó számára, amely egy meghatározó mérföldkő a marketing fejlődésében. Azonban építkeni tovább csak akkor lehet, ha ebben a fejlődésben nem maradunk le.

Az ajánlót írta: Huszár Sándor

Tovább a kiadó honlapjára.