SCHMALENBACH BUSINESS REVIEW (SBR) különszáma: Multidisciplinary Perspectives on Challenges in Managing Smart Products and Services

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. október 31.

A különszám célja, hogy az okostermékek és -szolgáltaások menedzsmentjéhez kapcsolódó sajátosságok átfogóbb képéhez járuljon hozzá. Ezért multidiszciplináris perspektívából várnak kutatásokat, melyek megragadják azokat a kihívásokat, amelyekkel a vállalatoknak kell szembesülniük a hagyományos termékek és szolgáltatások felől az okostermékek és -szolgáltatások felé történő átmenet kapcsán. Empirikus és elemző tanulmányokat is várnak, számtalan módszertannal, melyek e kontextusban értelmes kutatási kérdést vizsgálnak. Emellett elméleti tanulmányokat is szívesen látnak, melyek erős elméleti hozzájárulást nyújtanak az okostermékek és -szolgáltatások menedzsmentjéhez kapcsolódó kihívásokhoz. A következő témákban várnak tanulmányokat többek között: Big data kezelése és használata, Az okostermékek és -szolgáltatások márkázása, Üzleti modellek az okostermékek és -szolgáltatások számára, Fogyasztói co-creation az „okos” innovációs folyamatban, Adatbiztonság és -védelem, az okostermékek és -szolgáltatások elfogadásának és terjedésének hajtóerői és korlátai, Az okostermékek és -szolgáltatások ökoszisztémái, Az okostermékek és -szolgáltatások hatása a K+F-re, az ellátásilánc-menedzsmentre és a kontrollingra, HR perspektívák az okostermékek és -szolgáltatások munkavállalói használatáról és elfogadásáról, Az okostermékek és -szolgáltatások menedzsmentjének marketingkövetelményei, Okos szolgáltatási rendszerek.

További információ a Springer Kiadó honlapján

 

EUROPEAN JOURNAL OF MARKETING különszáma: The Janus Face of Customer Service

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. december 31.

A különszámba olyan tanulmányokat várnak, melyek innovatív betekintést nyújtanak a témába szigorú elméleti, irodalmi, empirikus és/vagy esettanulmány alapokon. A lehetséges témák (többek között):

 • Veszélyes ügyfélszolgálati gyakorlatok
 • Bizonyos ügyfélkezelési gyakorlatok ROI-ra gyakorolt lehetséges negatív következményeinek felmérése
 • Bizonyos ügyfélszolgálati gyakorlatok ROI-ra gyakorolt lehetséges negatív következményeinek felmérése
 • „Magas prioritású” és „alacsony prioritású” ügyfelek kérdésének vizsgálata, illetve hogy kellene-e egy alapszintű szolgáltatást nyújtani, amit elvárnak
 • A profitabilitás rövid- és hosszú távú trade-off-ja a gyenge ügyfélszolgálat eredményeként
 • Javaslatok a fogyasztók számára az ügyfélszolgálati kérdések kezelésére
 • Javaslatok a jó gyakorlatokra, melyeket kiemelkedő költségek nélkül lehet alkalmazni
 • Vállalati célok (pl. átlagos bevétel ügyfelenként) meghatározása és azok hatása az ügyfélszolgálat szintjére
 • Az ügyfélszolgálat fejlődése, relevanciája, helyzete és alkalmazása ma
 • Az ügyfélszolgálat, a marketing és a kommunikáció kapcsolata az egyre inkább összekapcsolódó és interaktív piacokon/helyeken
 • Az ügyfélszolgálat (pozitív és negatív) hatásai a márkázásra
 • Ügyfélszolgálat és közösségi média

További információ az Emerald Kiadó honlapján

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT különszáma: Artificial Intelligence in Hospitality and Tourism

Az absztrakt benyújtásának határideje: 2019. december 15.

A különszám célja, hogy mélyítse és szélesítse a MI használatát a vendéglátás és turizmus üzletek menedzselésében, alkalmazását különféle tevékenységekben (pl. disztribúció, eladás, vevőszolgálat, reklám), és a főbb kimeneteiben (hatása a politikákra, kapcsolatokra, vevői reakciókra). influence on policies, relationships, customers’ reactions…). Elméleti és módszertani (mind kvalitatív, mind kvantitatív) megközelítéseket egyformán befogadnak, különösen multidiszciplináris és interdiszciplináris megközelítéseket várnak, melyek a stratégiai menedzsment, termelésmenedzsment és marketing területén releváns kérdésekkel foglalkoznak, és bizonyítékokon alapuló adatokkal szolgálnak a világ bármely részéről.

További információ az Emerald Kiadó honlapján

 

THE JOURNAL FOR THE SCHOLARSHIP OF MARKETING EDUCATION különszáma: Better Together: Teaching Innovations in Marketing

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. szeptember 30.

A különszám a legjobb tanítási innovációk közül is a legjobbakat fogja bemutatni a marketing területéről. A tanulmány a marketing bármely aspektusához kapcsolódhat, bármely makreitnghez kapcsolódó kurzusról, alap- vagy mesterképzésről. A tanulmánynak világosan be kell mutatnia, hogy az innováció újszerű és hatékony az azonosított pedagógiai kihívás vagy lehetőség megcélzásában. Azt is be kell, hogy mutassa, hogy az olvasók hogyan adoptálhatják az innovációt a saját marketing kurzusaikba.

További információ a Taylor & Francis Kiadó honlapján.

 

AUSTRALASIAN MARKETING JOURNAL (AMJ) különszáma: Artificial Intelligence (AI): Revolutionizing Digital Marketing

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. november 30.

A különszámba a mesterséges intelligencia és a marketing találkozási pontjához kapcsolódó mind elméleti, mind empirikus tanulmányokat várnak, például a következő témákban: MI által lehetővé tett marketing, hogyan néz majd ki a szervezetek marketingfunkciója a jövőben? Milyen hatása lesz az MI által lehetővé tett eszközöknek a fogyasztók szegmentálására/megcélzására? Vajon ez mikroszegmentációhoz vezet? Milyen hatása lesz az 5G és az MI által lehetővé tett eszközök kombinációjának a reklámozás, a marketingkommunikáció és a vásárlói elköteleződésre?

További információ az Elsevier Kiadó honlapján

 

SUSTAINABILITY különszáma: Digital Markets and the Consumer

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. december 31.

A különszámba különféle diszciplináris megközelítéseket, szektoriális nézőpontot és módszertani keretet várnak, melyek a fogyasztók digitális piacokon megjelenő átalakító dinamikáiról és a márkák számára értékük növelésére elérhető új üzleti lehetőségekről nyújtanak új tudást, illetve arról, hogy milyen kölcsönhatásban állnak ezek a fogyasztókkal. Kulcsszavak: digitális piacok, fogyasztói magatartás, a kiskereskedelem fejlett technológiái, a lebilincselő online élmény, többcsatornás élmény, e-kereskedelem, közösségi e-kereskedelem, fogyasztói elköteleződés, online fogyasztói kultúra.

További információ az MDPI Kiadó honlapján

 

JOURNAL OF STRATEGIC MARKETING különszáma: Research in Strategic Marketing: Past and Future (Developing New Models, Reviews, Measures, Methods with Future Research Agenda)

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. december 9.

A különszám célja, hogy a kutatókat arra ösztönözze, hogy az elmélet fejlesztésére fókuszáljanak ahelyett, hogy újra és újra ugyanazokat a kutatásokat végeznék el. Ezért biztatjuk a kutatókat, hogy legyenek kreatívak és különböző empirikus és leíró módszerek használatával hozzanak létre új elméleteket és modelleket, amelyek későbbi tanulmányok alapjául szolgálhatnak a marketing egyre bővülő területén.

További információ a Taylor & Francis Kiadó honlapján.

 

INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT különszáma: Strategic Enablement in Business Markets

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. november 15.

A lehetséges témák (többek között):

 • A technológia fontossága és hatása a tanulási élményre (pl. az AR/VR használata, dinamikus tanulási eszközök, MI-vezérelt tanulás kollaborációs tanulási eszközei)
 • A különböző csatornákon és platformokon történő tanulás tartalmáról szóló ismereteink növelése. A partner „enablement” programok ROI-jának mérése
 • Az „enablement” kultúraközi aspektusai
 • Az „enablement” és a társadalmi tőke közti kapcsolat feltárása
 • A stratégiai „enablement” szerepe az újtermék-fejelsztési projektekben
 • A tanulás adatvezérelt értékelésének feltárása
 • A tanulás iránti elkötelezettség szerepe az „enablement”-ben
 • A tanulási vs. eredményorientáció hatása a stratégiai enablement hatékonyságára
 • A tanulás szegmentációja és személyre szabása
 • A stratégiai „enablement” etikai kérdései

Elsősorban – kvalitatív és kvantitatív – empirikus tanulmányokat várnak, de a vállalatközi hálózatok és innováció témájának alapvetéseit, illetve átfogó modelljeit vizsgáló teoretikus tanulmányokat szintén elfogadnak.

További információ az Elsevier Kiadó honlapján

 

THE JOURNAL OF MARKETING ANALYTICS különszáma: Analytics in Sales

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. november 30.

A különszám célja, hogy egy fórumot biztosítson az eladás és eladásmenedzsment kutatásában megjelenő adatvezérelt döntéshozatal és az adatok stratégiai felhasználásának használatával kapcsolatos témáknak. Konceptuális, elméleti és empirikus tanulmányokat várnak, különösen az interdiszciplináris és kultúraközi megközelítéseket. A lehetséges témák (többek között):

 • A vásárlói magatartás előrejelzése és a leadgenerálás fejlesztése
 • Internet trendek és vásárlói érzés: közösségimédia-bányászat és a hasznos tartalmak megosztásának maximalizálása
 • Hogyan segíthetnek a valós idejű információk a lead-ek azonosításában és a bevételek növelésében
 • Vevőnkénti bevétel generálása
 • CRM: A mobil platform használata a CRMben; A CRM használata az értékesítési eredmény javítására
 • Vevőérték-modellezés: A kapcsolat fenntartásának költsége; Az alacsony értékű vevőktől való megszabadulás; A vevő élettartamértékének maximalizálása

További információ a Palgrave Kiadó honlapján.

 

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH különszáma: Market Shaping and Innovation

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. október 1.

A különszám konceptuális és empirikus tanulmányokat is vár, melyek a piac-alakításhoz és/vagy piaci innovációhoz kapcsolódó, jelenlegi kutatási irányokat szintetizálják, vagy átfogó és menedzserek által alkalmazható modelleket kínálnak a témában. A lehetséges témák (többek között):

 • Piac-konceptualizáció és menedzseri következmények
 • Piaci elemek, amelyek alakíthatók
 • A piac alakításának lehetőségei
 • A piaci orientációtól a piacalakítás orientációjáig
 • Piacalakító stratégiák: Előzmények, elemek és következmények
 • A piacalakító folyamatok empirikus elemzése
 • A piacalakító tevékenységek mintái
 • Az értékajánlat szerepe a piac-alakításban
 • Kollaborációs stratégia a piacalakításban
 • A piacalakítás sötét oldala
 • A média, a technológia és a szakmák szerepe a piacok alakításban
 • Radikális innováció és piacalakítás
 • Üzleti modell innovációk és piacalakítás

További információ az Elsevier Kiadó honlapján.

 

JOURNAL OF MARKETING MANAGEMENT különszáma: Presenting Marketing Differently: Developing Devices to Disseminate Post-Representational Research

A témamegjelölés benyújtási határideje: 2019. augusztus 16. (a teljes tanulmány határideje 2020. március 16.)

Az elmúlt években a JMM felrúgta a hagyományokat, és ebben az unortodox szellemben várják a tanulmányokat, melyek alternatív gondolkodásmódokat tükröznek a marketing és fogyasztói kutatás témájában. Az elméletek és módszerek származhatnak egyetlen diszciplínából, de akár interdiszciplináris (vagy antidiszciplináris) gondolatokat is tartalmazhatnak. A hagyományos írott nyelv használata mellett egyéb, innovatív megközelítési módokat is várnak. A lehetséges megközelítések (többek között):

 • Illatok, ízek és tapintható anyagok mintavétele
 • Zene és dalok (rögzített és/vagy kották)
 • Virtuális valóság eszközök
 • Szerepjáték és interaktív színház (beleértve a forgatókönyveket)
 • Gamification és alkalmazások
 • Párbeszédek és egyéb társalgási struktúrák
 • Interaktív narratívák (ahol az olvasó választja ki a narratíva irányát)
 • Wiki-kutatás
 • Videográfia és film
 • Fotográfia és képzőművészet

További információ a lap honlapján.

 

SUSTAINABILITY különszáma: Behaviour change for sustainability in tourism

Az absztraktok benyújtásának határideje: 2019. július 1.

A különszám a turizmus területén a fogyasztói vagy szervezeti magatartás témájában, a fenntarthatóság kontextusában vár tanulmányokat. Különösen olyan kérdések vizsgálatát várják, mint hogy hogyan érjük el a turisták kívánatos magatartását, a hotelek, utazási ügynökök, éttermek, utazásszervezők és egyéb turizmusban működő szervezetek megfelelő válaszát, amelyek menedzsmentje érdekelt a fenntartható és környezetbarát működésben, és az érintetteket olyan irányban igyekszik befolyásolni, mely segít fenntartani az ökológiai egyensúlyt. Emellett módszertanilag innovatív kutatási és elméleti tanulmányokat is várnak.

További információ az MDPI Kiadó honlapján.

 

BUSINESS HORIZONS különszáma: Women and Marketing

A tanulmány benyújtásának határideje: 2019. október 15.

Ez a különszám a nők és a marketing megértését szolgálja, a nők mint vásárlók és a nők mint eladók szempontjából. A lehetséges témák (többek között):

Hogyan hatalmazza fel a marketing funkció a nőket? Van olyan marketingstratégia, amely elősegíti a nők gazdasági bevonódását vagy növeli a nők életminőségét és jólétét? Nemi különbségek a vásárlói döntéshozatali folyamat fázisaiban és a marketingrendszerekben, beleértve e különbségek hatását a gyakorló marketingesekre. Hogyan adaptálták a vállalatok a megközelítéseiket a nőkhöz a MeToo területén? A csak nők számára nyújtott termékek marketingstratégiái (pl. a terhességhez, szoptatáshoz, menstruációhoz kapcsolódó termékek/szolgáltatások) Például az eladáshoz, reklámozáshoz, elosztáshoz és innovációhoz kapcsolódó kérdések, vagy ezek hiánya az említett termékeknél. Mennyire használja ki vagy fenyegeti a marketing funkció a nőket? Milyen etikai megfontolások vannak a nők mint fogyasztók kapcsán, mint például a női termékek árazása (azaz a „pink tax”), a termékek és szolgáltatások dizájnmegfontolásai, a nők megjelenése a reklámokban? Fogyasztók feminista tevékenységei és ennek hatása a marketingre.

A nőkkel mint eladókkal kapcsolatos speciális megfontolások, mint a jövedelemegyenlőtlenség, munkahelyi diszkrimináció, szülői szabadságok, és az implicit vagy eyplicit nyomás, hogy a tradicionális „női” feladatokat lássák el a munkahelyen. Vajon a női marketinges alkalmazottakat, beleértve a vezetőket is, eltérően értékelik, mint a férfi társaikat? Eltérően gondolkodnak vagy cselekszenek? Hogyan adaptálták a vállalatok a megközelítéseiket a marketinges alkalmazottakhoz a MeToo korában? Hogyan hatott a MeToo mozgalom a nőkre mint eladókra? A marketinges alkalmazottak által végzett feminista tevékenységek és hatásuk a marketingre.

További információ az Elsevier Kiadó honlapján

 

JOURNAL OF SERVICE RESEARCH különszáma: Transformative Service Research and Unintended Consequences: Helping without Harming

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019.december 31.

A különszám az elmélet és a gyakorlatorientált kihívások közti szakadékot kívánja áthidalni, melyek a jóléthez és szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Konceptuális, módszertani, empirikus és/vagy transzformációs tanulmányokat várnak, melyek a szoláltatások nemkívánatos következményeit vizsgálják, mint pl.:

 • A működőképes ötletek átvitele más kontextusba
 • Az érintettek – beleértve a végső fogyasztókat – elkötelezése a szolgáltatások/innovációk tervezése iránt.
 • Az elővigyázatosság és odafigyelés szerepe az új ötletek érzékeny kontextusban való bevezetésekor
 • Olyan megoldások létrehozása, melyek nem veszélyeztetik a kockázatkerülés egészséges és természetes szerepét
 • Az adat- és véleményforrások használata a szolgáltatások problémáinak piaci megoldására
 • Kockázatos, de potenciálisan átalakító ötletek megvalósítása, melyek a létező megoldásokat lerombolják
 • A beavatkozásoknak elegendő időt és erőforrást biztosítani, hogy elérjék a kívánt hatásokat
 • A jóléti előnyök trade-off-ja különböző fogyasztói csoportok esetén
 • A szolgáltatások hatása a családokra, közösségekre, szomszédokra stb.
 • Hogyan járul hozzá az időperspektíva a nemkívánatos következményekhez
 • Egy jóléti beavatkozás fokozása
 • A nemkívánatos következmények feltárásának és/vagy előrejelzésének módszerei
 • A nemkívánatos következményekhez kapcsolódó technológia aspektusai

További információ a Sage Kiadó honlapján

 

AMS REVIEW különszáma: Advancing Conceptual, Theoretical Articles in Marketing: Importance, Writing, and Reviewing

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. október 1.

A különszám célja, hogy elősegítse a marketing elméletének fejlődését a koncepcionális tanulmányok szerepének és fontosságának hangsúlyozásával, illetve olyan kérdések tárgyalásával, mint a koncepcionális, elméleti tanulmányok problémameghatározása, kidolgozása, írása és áttekintése. Mind koncepcionális tanulmányokat (irodalomösszefoglalókat is), mind kommentárokat várnak. Többek között az alábbi témákban várnak tanulmányokat:

 • A koncepcionális elméletek kidolgozásának szerepe és fontossága a marketingben
 • A hatásos problémameghatározás kérdése
 • A koncepcionális cikkek írásának művészete és gyakorlata
 • A koncepcionális elmélet fejlődésének története, jelenlegi helyzete és jövője a marketingben
 • A koncepcionális cikkek struktúrája és felépítése
 • Az elméletfejlesztés folyamatának természete
 • A koncepcionális cikkek "módszertani" megfontolásai
 • Az egyéb diszciplínáktól tanult leckék az elméletfejlesztésről a marketingben
 • Koncepcionális cikkek áttekintése

További információ a Springer Kiadó honlapján

 

JOURNAL OF NONPROFIT & PUBLIC SECTOR MARKETING különszáma: Crisis Communication in the Public Sector

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. december 31.

A különszám szerkesztői a közszektor kríziskommunikációjának bármely aspektusáról szóló tanulmányokat várnak, mind elméleti, mind empirikus cikkeket (kvalitatív, kvantitatív, vagy vegyes módszertannal). Többek között a következő témaköröket javasolják:

 • Kockázatkommunikáció
 • A krízisek hatása az érintettekkel (szavazók, média, politikai pártok stb.) való kapcsolatokra
 • Kommunikáció a krízis alatt
 • Kríziskommunikáció és szociális média
 • Pletykák és valótlan hírek
 • A krízis hatásának mérése
 • Szervezeti tanulás és krízisek

További információ a Taylor & Francis Kiadó honlapján.

 

JOURNAL OF PUBLIC POLICY & MARKETING különszáma: Political Activity and Marketing

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. augusztus 15.

A különszám a politikai tevékenységek marketingkutatásában lévő réseket igyekszik kitölteni, széleskörű vállalati, fogyasztói és közpolitikai kérdéseket érintő tanulmányokkal. A politikai tevékenység minden aspektusával kapcsolatos kutatásokat várnak, marketing nézőpontból. Különböző perspektívákat tükröző tanulmányokat keresnek: empirikus vagy elméleti, szervezeti vagy egyéni szintű, kvalitatív vagy kvantitatív, illetve nemzetközi perspektíva.

Vállalati kérdések (többek között): Milyen tényezők vezetik a vállalatokat arra, hogy politikailag aktívak legyenek napjaink környezetében? Hogyn kellene a vállalatoknak válaszolniuk a fogyasztói mozgalmakra, melyek érintik a termékeiket vagy szolgáltatásaikat? Proaktívabb szerepet kellene-e a vállalatoknak játszaniuk a fogyasztói bojkott/buycott mozgalmakban? Használható-e a vállalati politikai tevékenység hatásos marketingeszközként? Ha igen, hogyan és milyen következményei lesznek a fogyasztókra nézve? Mik a lehetséges rövid- és hosszútávú következmények? Hogyan válaszolnak a vállalati partnerek (pl. ellátási lánc, elosztási csatorna partnerek, co-branding partnerek) a vállalati politikai tevékenységekre?

Fogyasztói kérdések (többek között): Hogyan befolyásolja egy ország kultúrája azt, hogy egy vállalat részt vesz-e politikai tevékenységben és ha igen, hogyan, és azt, hogy a fogyasztók ezekben az országokban hogyan tekintenek e tevékenységekre? Hogyan reagálnak a fogyasztók a vállalati politikai tevékenységekre? Milyen feltételek mellett tekintenek ezekre kedvezően? Milyen tényezők vezetnek a fogyasztók rosszallásához? Hogyan és miért válnak a fogyasztók a jelenlegi bojkott/buycott mozgalmak részeseivé?
Vajon működnek-e a politikai alapú bojkott/buycott mozgalmak? Milyen módszerekkel értékelhető a bojkott/buycott mozgalmak hatásossága?

Közpolitikai kérdések (többek között): Mi a hatása a vállalati politikai tevékenységeknek a szabályozásra vagy egyéb közpolitikai döntésekre (pl. a Coca-Cola és a Pepsi ellenzi a "kólaadót" néhány városban)? Van-e a vállalati politikai tevékenységeknek mellékhatása a vállalat versenytársaira? Ha igen, mik ennek a közpolitikai következményei e vállalatokra, illetve a fogyasztói jólétre vonatkozóan? Nagyobb szerepet kellene-e játszania a közpolitikának a vállalatok politikai tevékenységének szabályozásában, mint jelenleg? Milyen fontos jellemzők különböztetik meg a vállalati politikai tevékenységet a vállalati felelősségvállalástól?

További információ a Sage Kiadó honlapján.

 

THE SERVICE INDUSTRIES JOURNAL különszáma: Automated forms of interaction in services: current trends, benefits and challenges

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. október 20.

A különszám célja, hogy elmélyítse és szélesítse az interakció automatizált formáinak megértését a szolgáltatások területén )pl. MI, szolgáltató robotok, chatbotok stb.), az értékteremtésre, a kapcsolati kimenetekre, a vásárlói reakciókra és egyéb kapcsolódó aspektusokra gyakorolt hatásaira fókuszálva. Változatos szolgáltatási környezetre (egészségügy, oktatás, bank, turizmus és szállás stb.) koncentráló tanulmányokat várnak, különböző diszciplináris háttérrel, úgymint szociológia, pszichológia, marketing és menedzsment. Különösen üdvözlik a multidiszciplináris és interdiszciplináris tanulmányokat, melyek empirikus adatokat használnak a világ bármely tájáról. Mindenféle elméleti és módszertani (mind kvalitatív, mind kvantitatív) megközelítést szívesen vesznek.

További információ a Taylor & Francis Kiadó honlapján.

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC MARKETING AND BRANDING különszáma: "Sustaining Global Development Goals through Language, Education and Tourism from an Islamic Marketing and Branding Perspective

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. november 18.

A különszám a marketing és márkázás kérdéseire fókuszál az iszlám-, halal- és/vagy muszlim-barát turizmus és szálláshelyszolgáltatás perspektívájából az UNESCO fenntartható fejlődési céljaival összhangban. A tanulmányokban a muszlim turisták vagy fogyasztók magatartása, a desztinációmarketing, az iszlám turizmus és iszlám perspektívák a turizmusban és a szálláshelyszolgáltatásban kapnak helyet. A lehetséges témák többek között:

 • Turizmus: fenntartható turizmustervezés és -menedzsment, fenntartható turizmuspolitika és -stratégia, klíma és turizmus, kultúra és örökség a turizmusban, kreatív ipar a turizmusban, gasztronómia és konyhaművészet a turizmusban és a szálláshelyszolgáltatásban, turizmus- és szálláshelyszolgáltatás-menedzsment, fogyasztói magatartás a turizmusban és a szálláshelyszolgáltatásban, desztinációmarketing, iszlám pénzügyek és turizmus, nyelvhasználat a turizmusban, a turizmusban használt nyelv kognitív aspektusai.
 • Oktatás és turizmus: A nyelv, turizmus és szálláshelyszolgáltatás tanítása és tanulása, karrierlehetőségek a nyelv, a turizmus és a szálláshelyszolgáltatás területén, a nyelvtanítás interdiszciplináris megközelítései a turizmusban, nyelvi módszerek a turizmusban, irodalom és turizmus, turizmus és szálláshelyszolgáltatás oktatása.
 • Nyelvek és turizmus: kommunikációs tanulmányok, interkulturális tanulmányok, műfaji analízis, nemi tanulmányok, nyelvpolitika és tervezés, médiatanulmányok, retorika, szociolingvisztika, fordítási tanulmányok, értékelés, szemantika, stilisztika, ESP  

További információ az Inderscience Kiadó honlapján.

 

INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT különszáma: Managing the Worst of all Wastes: Food Waste

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. szeptember 15.

A különszám a folyóirat hagyományos témái és olyan új területek kereszteződésében készül, mint az ellátásilánc-menedzsment, információtechnológia és információs rendszerek, etika, fenntarthatóság, agribusiness és társadalmi marketing. A kutatások széles körből érkezhetnek, különböző elméleti perspektívákat és különböző megközelítéseket felvonultatva. A lehetséges témák (többek között):

 • Hol, mikor és hogyan történik az élelmiszerpazarlás?
 • Az élelmiszerellátási-lánc tagjai hogyan előzik meg és minimalizálják az élelmiszerpazarlás?
 • Mely stratégiák, megközelítések és eszközök segítenek az olyan problémák megoldásában, mint az élelmiszerpazarlás?
 • A különböző érintetteknek (pl. vállalatok, nonprofit szervezetek, kormányzati intézmények stb.) hogyan kellene együttműködniük, hogy megelőzzék és minimalizálják az élelmiszerpazarlást?
 • Hogyan kellene kialakítani az élelmiszerellátási-láncokat, hogy megelőzzék és minimalizálják az élelmiszerpazarlást?
 • Milyen képességekkel kell rendelkezniük a szervezeteknek, hogy megelőzzék az élelmiszerpazarlást?
 • Hogyan járulhat hozzá az IT és a digitális megoldások az élelmiszerpazarlás megelőzéséhez és minimalizálásához?
 • Milyen jó gyakorlatok léteznek az élelmiszerpazarlás menedzsmentjében?

További információ az Elsevier Kiadó honlapján.

 

INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT különszáma: Market-driven Supply Chains in a Digital World

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. október 1.

A piacvezérelt ellátási láncokkal kapcsolatos kutatásokat várnak, melyek az egyre inkább adatvezérelt világ új kontextusában vizsgálódnak. Többféle módszertant alkalmazó tanulmányokat keresnek, beleértve a kvalitatív, kvantitatív, esettanulmány vagy háromszögelés módszereit, melyek relevánsak az ipari/B2B vagy üzleti piacok esetén. Emellett olyan elméleti tanulmányok is helyet kaphatnak, melyek a digitális ellátásilánc-hálózatok tervezésére fókuszálnak, illetve az ellátásilánc-döntések optimalizációjához használt adatokra és technológiákra. A következő témaköröket ajánlják többek között:

 • A digitális üzleti modellek támogatása az ellátási láncokon keresztül
 • Termékek és szolgáltatások kínálata a Big Data által vezérelt, egyedi vásárlói értékajánlatok számára
 • A piacorientáció, a piacra vitel sebességének és az ellátási láncok agilitásának növelése, valós idejű, digitális információáramlásokon keresztül
 • Az ellátási láncok push-vezérelt felől pull-vezérelt felé történő átalakulásának támogatása a digitalizáción keresztül
 • Személyes ellátási láncok tervezése és menedzselése a vevővel való közös értékteremtés céljából
 • A digitális ellátási láncok szerepének feltárása a marketing stratégiákban
 • High tech versus high touch vevő-szállító kapcsolatok a digitális hálózatokban
 • A hagyományos kereslet- és kínálat-oldali struktúrák szétesése a digitalizáció által
 • Digitális folyamatok alkalmazása a marketingben, logisztikában, termelésben és beszerzésben
 • Döntéshozatal a digitális ellátási láncokban
 • Fenntartható működés a digitális ellátási láncokban
 • Big data elemzések koordinációja a vevők és a szállítók között
 • Digitális megoldások: fizikai és digitális termékek kombinálása
 • Dinamikus választékképzési stratégiák a digitális ellátásilánc-folyamatokon alapulva
 • Digitális folyamatok és az ellátási lánc ellenállása
 • Vevő-eladó kapcsolatok a távoli szolgáltatási kontextusokban
 • Irányítás a digitális hálózatokban

További információ az Elsevier Kiadó honlapján.

 

INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT különszáma: Innovative digital marketing management in B2B markets

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. október 31.

A különszám célja, hogy a digitális marketing B2B piacokon betöltött szerepét vizsgáló kutatások számára biztosítson fórumot. A fő téma a sikeres digitális B2B marketingstratégiák és -gyakorlatok azonosítása és megértése. Többek között a következő témákban várnak cikkeket:

 • Digitális B2B marketingstratégia és -analitika
 • Digitális B2B marketingmetria
 • Digitális B2B márkamenedzsment
 • Az ipari vásárlók közti kommunikáció új területei a digitális világban
 • Digitális hálózati innovációs stratégia a B2B piacokon
 • Vásárlás és rendelés az üzleti hálózatokban
 • Keresés és termékértékelés a digitális B2B marketingben
 • A digitális B2B marketing innovatív megoldásai
 • Személyes adatok, közpolitika és jogi kérdések a digitális B2B marketingben
 • Társadalmi innováció a digitális B2B marketingmenedzsmentben
 • B2B tartalommarketing
 • A felhasználó látal generált tartalmak hatása a digitális B2B marketingre
 • Az üzleti vásárlók válasza és a reklámstratégiák hatékonysága a digitális B2B marketingben
 • Az üzleti vásárlók válasza és a tartalomstratégiák hatékonysága a digitális B2B marketingben
 • Az üzleti vásárlók kapcsolatai a digitális világban
 • Digitálismédia-optimalizáció a B2B marketingben
 • Kreatív digitális média reklámozási lehetőségek és annak hatékonysága
 • Többcsatornás digitális B2B médiastratégia
 • Az üzleti vásárlók elköteleződése a felhasználó által generált tartalommal szemben
 • A társadalmi média használata szolgáltatásnyújtásra a digitális üzleti piacon
 • A társadalmi média hatásai egyén médiacsatornákra az üzleti piacon
 • B2B marketing a sharing economy-ban
 • Attribútum-modellezés és digitális költségvetés-allokáció
 • Stratégiai digitális B2B marketingmenedzsment a társadalmi hálózatokban
 • B2B digitálismédia-stratégia a társadalmi hálózatokban
 • Társadalmi hálózati innováció a digitális B2B marketingben
 • A digitális marketing gondolkodás kiépítésének módszerei a B2B szervezetekben
 • A digitális marketingmódszerek alkalmazása a technológia-alapú B2B start-upokban

További információ az Elsevier Kiadó honlapján.