RESEARCH IN STRATEGIC MARKETING különszáma: Past and Future (Developing New Models, Reviews, Measures, Methods with Future Research Agenda)

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. december 9.

A különszám célja, hogy a kutatókat arra ösztönözze, hogy az elmélet fejlesztésére fókuszáljanak ahelyett, hogy újra és újra ugyanazokat a kutatásokat végeznék el. Ezért biztatjuk a kutatókat, hogy legyenek kreatívak és különböző empirikus és leíró módszerek használatával hozzanak létre új elméleteket és modelleket, amelyek későbbi tanulmányok alapjául szolgálhatnak a marketing egyre bővülő területén.

További információ a Taylor & Francis Kiadó honlapján.

 

INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT különszáma: Strategic Enablement in Business Markets

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. november 15.

A lehetséges témák (többek között):

 • A technológia fontossága és hatása a tanulási élményre (pl. az AR/VR használata, dinamikus tanulási eszközök, MI-vezérelt tanulás kollaborációs tanulási eszközei)
 • A különböző csatornákon és platformokon történő tanulás tartalmáról szóló ismereteink növelése. A partner „enablement” programok ROI-jának mérése
 • Az „enablement” kultúraközi aspektusai
 • Az „enablement” és a társadalmi tőke közti kapcsolat feltárása
 • A stratégiai „enablement” szerepe az újtermék-fejelsztési projektekben
 • A tanulás adatvezérelt értékelésének feltárása
 • A tanulás iránti elkötelezettség szerepe az „enablement”-ben
 • A tanulási vs. eredményorientáció hatása a stratégiai enablement hatékonyságára
 • A tanulás szegmentációja és személyre szabása
 • A stratégiai „enablement” etikai kérdései

Elsősorban – kvalitatív és kvantitatív – empirikus tanulmányokat várnak, de a vállalatközi hálózatok és innováció témájának alapvetéseit, illetve átfogó modelljeit vizsgáló teoretikus tanulmányokat szintén elfogadnak.

További információ az Elsevier Kiadó honlapján

 

THE JOURNAL OF MARKETING ANALYTICS különszáma: Analytics in Sales

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. november 30.

A különszám célja, hogy egy fórumot biztosítson az eladás és eladásmenedzsment kutatásában megjelenő adatvezérelt döntéshozatal és az adatok stratégiai felhasználásának használatával kapcsolatos témáknak. Konceptuális, elméleti és empirikus tanulmányokat várnak, különösen az interdiszciplináris és kultúraközi megközelítéseket. A lehetséges témák (többek között):

 • A vásárlói magatartás előrejelzése és a leadgenerálás fejlesztése
 • Internet trendek és vásárlói érzés: közösségimédia-bányászat és a hasznos tartalmak megosztásának maximalizálása
 • Hogyan segíthetnek a valós idejű információk a lead-ek azonosításában és a bevételek növelésében
 • Vevőnkénti bevétel generálása
 • CRM: A mobil platform használata a CRMben; A CRM használata az értékesítési eredmény javítására
 • Vevőérték-modellezés: A kapcsolat fenntartásának költsége; Az alacsony értékű vevőktől való megszabadulás; A vevő élettartamértékének maximalizálása

További információ a Palgrave Kiadó honlapján.

 

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH különszáma: Market Shaping and Innovation

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019. október 1.

A különszám konceptuális és empirikus tanulmányokat is vár, melyek a piac-alakításhoz és/vagy piaci innovációhoz kapcsolódó, jelenlegi kutatási irányokat szintetizálják, vagy átfogó és menedzserek által alkalmazható modelleket kínálnak a témában. A lehetséges témák (többek között):

 • Piac-konceptualizáció és menedzseri következmények
 • Piaci elemek, amelyek alakíthatók
 • A piac alakításának lehetőségei
 • A piaci orientációtól a piacalakítás orientációjáig
 • Piacalakító stratégiák: Előzmények, elemek és következmények
 • A piacalakító folyamatok empirikus elemzése
 • A piacalakító tevékenységek mintái
 • Az értékajánlat szerepe a piac-alakításban
 • Kollaborációs stratégia a piacalakításban
 • A piacalakítás sötét oldala
 • A média, a technológia és a szakmák szerepe a piacok alakításban
 • Radikális innováció és piacalakítás
 • Üzleti modell innovációk és piacalakítás

További információ az Elsevier Kiadó honlapján.

 

JOURNAL OF MARKETING MANAGEMENT különszáma: Presenting Marketing Differently: Developing Devices to Disseminate Post-Representational Research

A témamegjelölés benyújtási határideje: 2019. augusztus 16. (a teljes tanulmány határideje 2020. március 16.)

Az elmúlt években a JMM felrúgta a hagyományokat, és ebben az unortodox szellemben várják a tanulmányokat, melyek alternatív gondolkodásmódokat tükröznek a marketing és fogyasztói kutatás témájában. Az elméletek és módszerek származhatnak egyetlen diszciplínából, de akár interdiszciplináris (vagy antidiszciplináris) gondolatokat is tartalmazhatnak. A hagyományos írott nyelv használata mellett egyéb, innovatív megközelítési módokat is várnak. A lehetséges megközelítések (többek között):

 • Illatok, ízek és tapintható anyagok mintavétele
 • Zene és dalok (rögzített és/vagy kották)
 • Virtuális valóság eszközök
 • Szerepjáték és interaktív színház (beleértve a forgatókönyveket)
 • Gamification és alkalmazások
 • Párbeszédek és egyéb társalgási struktúrák
 • Interaktív narratívák (ahol az olvasó választja ki a narratíva irányát)
 • Wiki-kutatás
 • Videográfia és film
 • Fotográfia és képzőművészet

További információ a lap honlapján.

 

SUSTAINABILITY különszáma: Behaviour change for sustainability in tourism

Az absztraktok benyújtásának határideje: 2019. július 1.

A különszám a turizmus területén a fogyasztói vagy szervezeti magatartás témájában, a fenntarthatóság kontextusában vár tanulmányokat. Különösen olyan kérdések vizsgálatát várják, mint hogy hogyan érjük el a turisták kívánatos magatartását, a hotelek, utazási ügynökök, éttermek, utazásszervezők és egyéb turizmusban működő szervezetek megfelelő válaszát, amelyek menedzsmentje érdekelt a fenntartható és környezetbarát működésben, és az érintetteket olyan irányban igyekszik befolyásolni, mely segít fenntartani az ökológiai egyensúlyt. Emellett módszertanilag innovatív kutatási és elméleti tanulmányokat is várnak.

További információ az MDPI Kiadó honlapján.

 

BUSINESS HORIZONS különszáma: Women and Marketing

A tanulmány benyújtásának határideje: 2019. október 15.

Ez a különszám a nők és a marketing megértését szolgálja, a nők mint vásárlók és a nők mint eladók szempontjából. A lehetséges témák (többek között):

Hogyan hatalmazza fel a marketing funkció a nőket? Van olyan marketingstratégia, amely elősegíti a nők gazdasági bevonódását vagy növeli a nők életminőségét és jólétét? Nemi különbségek a vásárlói döntéshozatali folyamat fázisaiban és a marketingrendszerekben, beleértve e különbségek hatását a gyakorló marketingesekre. Hogyan adaptálták a vállalatok a megközelítéseiket a nőkhöz a MeToo területén? A csak nők számára nyújtott termékek marketingstratégiái (pl. a terhességhez, szoptatáshoz, menstruációhoz kapcsolódó termékek/szolgáltatások) Például az eladáshoz, reklámozáshoz, elosztáshoz és innovációhoz kapcsolódó kérdések, vagy ezek hiánya az említett termékeknél. Mennyire használja ki vagy fenyegeti a marketing funkció a nőket? Milyen etikai megfontolások vannak a nők mint fogyasztók kapcsán, mint például a női termékek árazása (azaz a „pink tax”), a termékek és szolgáltatások dizájnmegfontolásai, a nők megjelenése a reklámokban? Fogyasztók feminista tevékenységei és ennek hatása a marketingre.

A nőkkel mint eladókkal kapcsolatos speciális megfontolások, mint a jövedelemegyenlőtlenség, munkahelyi diszkrimináció, szülői szabadságok, és az implicit vagy eyplicit nyomás, hogy a tradicionális „női” feladatokat lássák el a munkahelyen. Vajon a női marketinges alkalmazottakat, beleértve a vezetőket is, eltérően értékelik, mint a férfi társaikat? Eltérően gondolkodnak vagy cselekszenek? Hogyan adaptálták a vállalatok a megközelítéseiket a marketinges alkalmazottakhoz a MeToo korában? Hogyan hatott a MeToo mozgalom a nőkre mint eladókra? A marketinges alkalmazottak által végzett feminista tevékenységek és hatásuk a marketingre.

További információ az Elsevier Kiadó honlapján

 

JOURNAL OF SERVICE RESEARCH különszáma: Transformative Service Research and Unintended Consequences: Helping without Harming

A tanulmányok benyújtási határideje: 2019.december 31.

A különszám az elmélet és a gyakorlatorientált kihívások közti szakadékot kívánja áthidalni, melyek a jóléthez és szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Konceptuális, módszertani, empirikus és/vagy transzformációs tanulmányokat várnak, melyek a szoláltatások nemkívánatos következményeit vizsgálják, mint pl.:

 • A működőképes ötletek átvitele más kontextusba
 • Az érintettek – beleértve a végső fogyasztókat – elkötelezése a szolgáltatások/innovációk tervezése iránt.
 • Az elővigyázatosság és odafigyelés szerepe az új ötletek érzékeny kontextusban való bevezetésekor
 • Olyan megoldások létrehozása, melyek nem veszélyeztetik a kockázatkerülés egészséges és természetes szerepét
 • Az adat- és véleményforrások használata a szolgáltatások problémáinak piaci megoldására
 • Kockázatos, de potenciálisan átalakító ötletek megvalósítása, melyek a létező megoldásokat lerombolják
 • A beavatkozásoknak elegendő időt és erőforrást biztosítani, hogy elérjék a kívánt hatásokat
 • A jóléti előnyök trade-off-ja különböző fogyasztói csoportok esetén
 • A szolgáltatások hatása a családokra, közösségekre, szomszédokra stb.
 • Hogyan járul hozzá az időperspektíva a nemkívánatos következményekhez
 • Egy jóléti beavatkozás fokozása
 • A nemkívánatos következmények feltárásának és/vagy előrejelzésének módszerei
 • A nemkívánatos következményekhez kapcsolódó technológia aspektusai

További információ a Sage Kiadó honlapján