SCP Boutique Conference on The Global Consumer: Insights from Cross-Cultural Research

Szingapúr, 2020. július 9-10.

A konferencia célja, hogy bemutassa a kultúraközi fogyasztói magatartás kutatásának legújabb eredményeit. A konferenciára olyan tanulmányokat várnak, melyek segítenek annak a megértésében, hogy hogyan alakítja a kultúra a fogyasztók véleményét, választását, válaszait és magatartását, magas szintű teoretikus és empirikus kutatás segítségével. A konferencia lehetséges témái többek között:

Mi a kultúra kevéssé kutatott dimenziónak (pl. hatalmi távolsági hiedelmek, helyi-globális identitás) a szerepe a fogyasztói magatartásban? A különböző kulturális változóknak milyen előfeltételei és következményei vannak? Hogyan befolyásolja a kultúra a fogyasztók árdiszkriminációra, pénzügyi döntéshozatalra, álhírekre és egyéb marketingaspektusokra vonatkozó válaszát, melyek eddig minimális figyelmet kaptak az irodalomban? Hogyan tudják a menedzserek a kultúraközi fogyasztói kutatás eredményeit átvinni egyik helyről a másikra? Mik a kultúraközi kutatások fejleményeinek politikai következményei?

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. március 25.

További információ a konferenciafelhívásban.

 

Global Business and Technology Association (GBATA) 22nd Annual International Conference: "Growth and Sustainability in Global Markets: Theory, Evidence, and Practice"

Isztambul, Törökország, 2020. július 7-11.

A konferenciára olyan tanulmányokat várnak, melyek egyedülálló perspektívákat kínálnak a multikulturális, gazdasági, technológiai, társadalmi, jogi és szabályozási kihívásokkal kapcsolatos kritikus kérdések tekintetében, melyekkel a köz- és magánszféra szervezetei szembesülnek.

A konferenciára tanulmányokat, folyamatban lévő kutatásokat, bővített absztraktokat, esettanulmányokat és poszterelőadásokat várnak. A befogadott tanulmányok a 2020 GBATA Readings Book (ISBN: 1-932917-16-0) című kötetben jelennek meg. Több tanulmány elnyerheti a legjobb tanulmány címet, amelyek összesen 5000 USD díjazásban részesülnek, továbbá megjelenési lehetőséget kaphatnak a Journal of Global Business and Technology (Print ISSN: 1553-5495, Online ISSN: 2616-2733) című lapban.

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. április 30.

További információ a konferencia honlapján

 

45th Annual Macromarketing Conference – TRANSITIONING MARKETS: Opportunities, Challenges & Future Trends

Bogotá, Kolumbia, 2020. július 7-10.

A konferencia célja a világ jelenlegi gazdasági, társadalmi és környezeti gondjainak, marketingkihívásainak és -megoldásainak megvitatása, egy dinamikus makromarketing felfogásban, hogy a piacok, a marketing és a társadalom közti interakciókat megismerjük. Tanulmányokat, absztraktokat és/vagy speciális szekciókra vonatkozó előterjesztéseket is várnak.

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. január 31.

További információ a konferencia honlapján

 

SOCIETY FOR CONSUMER PSYCHOLOGY BOUTIQUE CONFERENCE – Paucity in the Midst of Opulence: How Scarcity, Luxury, and Inequality Impact Consumer Behavior

Honolulu, Hawaii, USA, 2020. július 19-21.

A konferencia célja, hogy a szűkösség, a luxus és az egyenlőtlenség témáját kutatók megosszák egymással legújabb kutatási eredményeiket, abban a reményben, hogy ez az interakció segíti az újabb kutatásokat az ötletek és nézőpontok ütköztetésével, és az együttműködés elősegítésével, melyek erősítik e témákban a kutatási tevékenységeket.

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. január 31.

További információ a konferenciafelhívásban

 

10th Industrial Marketing and Purchasing Asia Conference

Okinawa, Japán, 2020. december 6-9.

A konferenciára elsősorban a B2B kapcsolatok és hálózatok ázsiai fejlődéséről szóló tanulmányokat várják, mind elméleti, mind empirikus kutatások formájában. Különösen hangsúlyos a fejlődő országokon belüli, illetve a fejlődő és fejlett országok közti kapcsolatok fejlődése és kihasználása.

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. március 31.

További információ a konferencia honlapján

 

14th Royal Bank International Research Conference: Information Communication Technology and Globalization

Marseille, Franciaország, 2020. szeptember 16-18.

A globalizáció és az IKT menedzsment által kiváltott, kiskereskedőket és szolgáltatókat érintő kihívások adottsága mellett a konferencia fő célja, hogy az IKT menedzsmentbe új betekintést nyújtson a kulturális diverzitás szempontjából, illetve azzal összefüggésben, hogy az IKT milyen szerepet játszik az emberek összekapcsolásában országokon és kultúrákon keresztül. A cél, hogy nemzetközi kutatókat hozzanak össze a marketing és a kapcsolódó tudományterületekről, akik az üzleti élet globalizálódása és az IKT iránt érdeklődnek. A lehetséges témák:

 • Az IKT és a kultúra befolyása a marketingstratégiára
 • IKT és az innovációk szervezeti dinamikája különböző kultúrákban
 • Bepillantás az akkulturációba és az etnikai identitásba az IKT szerepét tekintve
 • Az információkultúra konceptualizációja és hatása a vevőkkel vagy az alkalmazottakkal való kapcsolatokra
 • A nemzeti kultúra hatása az emberek IKT-használatára
 • A sztenderdizáció vs. lokalizáció kérdései az online marketing és kommunikáció területén
 • IKT és vevőélmény (minőség, elégedettség, inspiráció stb.) különböző kultúrákban
 • Globalizáció és a mesterséges intelligencia etikai aspektusai
 • Globális kihívások megoldása a big data és a mesterséges intelligencia segítségével
 • IKT és kapcsolatmenedzsment eltérő kultúrájú vevőkkel, szállítókkal és eladókkal
 • Az új gazdasági platformok marketingje hazai és nemzetközi piacokon
 • Az új gazdasági platformok szociológiája és kultúrája és hatásuk az innovációra

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. április 1.

További információ az Elsevier Kiadó honlapján