A Vezetéstudomány című folyóirat két tematikus számba várja a marketing témában születő tanulmányokat.

Tematikus szám felhívás: "Innovatív technológiák marketing kihívásai és lehetőségei"

A különszám célja, hogy bátorítsa azokat a kutatásokat, amelyek különféle innovatív technológiák marketing célú felhasználását, vagy marketing szempontból releváns aspektusait vizsgálják és hogy előmozdítsa a párbeszédet a témakör iránt érdeklődő magyar nyelvű kutatók között.

A különszámunkban az alábbi témákra fókuszáló, illetve itt fel nem sorolt, de a felhívás témaköréhez kapcsolódó egyéb témákban várunk kéziratokat:

 • Milyen hatások alakítják (újonnan) az innovációk fogyasztói/felhasználói elfogadását?
 • Milyen termékfejlesztési, kommunikációs megoldások segítik a sikeres piaci bevezetést a digitalizáció korában?
 • Hogyan, milyen újszerű módszerekkel ismerhető meg napjaink fogyasztóinak/vevőinek valós igénye?
 • Van-e különbség termék- és szolgáltatás-innovációk elfogadásának tekintetében?
 • A vállalatoknak milyen képességeket kell kialakítaniuk ahhoz, hogy a big data-ban rejlő lehetőségeket ki tudják aknázni?

Kéziratok beküldési határideje: 2022. január 15.

További információ elérhető itt.

Tematikus szám felhívás: „Játék, játékosság és játékosítás interdiszciplináris megközelítései üzleti környezetben”

A különszám célja, hogy tudományos játékra szólítsa fel különböző diszciplínák témához értő kutatóit, valamint összehozza az üzleti élet szempontjából releváns, játékkal és játékossággal kapcsolatos kutatásokat. Olyan játékosokat várunk, akik bátran belefognak az elméleti és módszertani labdázgatásba, valamint gondolataik és eredményeik üveggyöngyeit szívesen gurítják az olvasók elé.

Kiindulásként az alábbi témalabdákat szeretnénk feldobni:

 • a játék integrálhatóságának lehetőségei a különféle munkafolyamatokba;
 • szervezeti folyamatok újraértelmezhetősége a játék és a játékosság segítségével;
 • döntéshozatali folyamatok és játék;
 • játékos fogyasztók, elfogyasztott játékok;
 • játékosság a különféle diszciplinákban;
 • játékosítás és ami utána van.

Kéziratok beküldési határideje: 2022. február 1.

További információ elérhető itt.