A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kara a 2000-2001-es tanévtől kezdődően biztosít magyar nyelvű közgazdász képzést. 2011-ben a magyar nyelvű képzés koordinálására és kiszolgálására jött létre a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet.

Oktatás

 A marketing oktatás a kezdetektől jelen volt az alapképzés oktatáskínálatában a Pénzügy és bank, illetve a Gazdasági informatika képzések mellett. A nappali képzést kiegészítette a csökkentett látogatású és későbbiekben a távoktatásos forma. Az alapképzés szakok mellé hamarosan felsorakoztak a mesteri képzések is. A kolozsvári marketing oktatás célja olyan marketing szakemberek képzése, akik helytállnak a globális munkaerőpiacon, különös tekintettel az erdélyi kétnyelvű (román, magyar) környezetben. Végzős diákjaink megfelelő munkaerőt képeznek olyan magyarországi vállalatoknak, amelyek a romániai piacon szeretnének tevékenykedni, illetve olyan romániai vállalatoknál, amelyek Magyarország piaci lehetőségeivel szeretnének élni.     

A 2006-2007-es tanévben indult a Termékmarketing egyéves magyar-angol mesterképzés. A Bologna-rendszer bevezetésével a 2008-2009-es tanévtől kezdődően a Termékmarketing mesteri átalakult kétéves képzéssé. Ezzel egy időben a képzés tartalma is változott, illetve bővült, és Marketing Stratégiák és Politikák néven működik napjainkban is.  

A marketing alap- és mesterszak fejlesztésében és tantervei kialakításában benchmarkként szolgál a Budapesti Corvinus Egyetem, a Bukaresti Gazdaságtudományi Akadémia és más neves nemzetközi egyetemek gyakorlata.

A marketing alap- és mesterszak fejlesztését mindvégig az innovativitás jellemezte. Mindez megmutatkozik úgy a tantárgykínálatban, mint az alkalmazott oktatási módszerekben. A marketingkörnyezeti változásoknak és a munkaerő-piaci igénynek megfelelően a kolozsvári oktatásban először a magyar marketing szakon került bevezetésre az Online marketing tantárgy vagy mesterképzésen a Teljesítménymutatók marketingben való alkalmazása. A marketing szak, a Corvinus egyetem példájára a karon az első, sokáig az egyetlen szakirány volt, amely valós vállalati projektmunkákat készített a marketinges tantárgyak keretében. A Marketingkutatás (BSC), Marketingtervezés (BSC) és a Stratégiai Marketing (MSC) tárgyak vállalati együttműködése hét éves múltra tekint vissza. Ugyancsak a Marketing Stratégiák és Politikák mesteri keretében utaztak külföldi szakmai gyakorlatra az első Erasmus placement ösztöndíjas hallgatók.

Extrakurrikuláris tevékenységek

Az egyetemi képzést kiegészíti a marketing profilú szakkollégiumi képzés is. Erre a 2009-ben alakult Marketeam szakkollégium kínál keretet. A Marketeam szakkollégium célja marketing szakemberek képzése, akik hatékony megoldásokat tudnak nyújtani vállalatok számára, illetve egy erős marketinges közösség létrehozása. A marketing gyakorlatias oktatásán túl hangsúlyt kap a tudományos kutatás is. 2013-tól az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián külön marketing szekció is kerül megszervezésre, leválva a gazdálkodástudományi szekciókról.

Oktatók

A magyar nyelvű marketing képzés szakmai hátterét kolozsvári magyar, magyarországi és nem utolsó sorban román tanárok biztosították. A helyi magyar marketing oktatók közül kiemelkedő szerepet töltött be dr. Vorzsák Álmos egyetemi tanár, aki 2000 és 2014 között biztosította a magyar nyelvű marketing képzés koordinálását. A magyarországi oktatók közül kiemelkedik szakmai támogatásával dr. Berács József, Budapesti Corvinus Egyetem professzora, aki 2009 és 2016 között több tantárgyat is vezetett alap- és mesterképzésen egyaránt. Jelenleg a Marketing Stratégiák és Politikák mesterképzés koordinálásáért dr. Alt Mónika-Anetta (monika.alt@econ.ubbcluj.ro), a Marketing alapszak koordinálásáért dr. Săplăcan Zsuzsa felelnek (zsuzsa.pal@econ.ubbcluj.ro).

Az oktatás magas szintű színvonalát a következő magyar marketinges tanárok biztosították és biztosítják: dr. Alt Mónika-Anetta (2003-jelen) docens BBTE, dr. Săplăcan Zsuzsa (2006-jelen) adjunktus BBTE, dr. Seer László (2013-jelen), adjunktus BBTE, dr. Bertalan Zsolt (2013-jelen), doktorandusz BBTE, dr. Reikli Melinda (2014-jelen), dr. Csepeti Ádám (2016-jelen) adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, dr. Bátor Attila (2009-2012) Pannon Egyetem, Szegő József (2001-2003).

Az évek során külföldi, főként magyarországi vendégtanárok segítették a kolozsvári marketing képzés munkáját: dr. Agárdi Irma, docens, Budapesti Corvinus Egyetem, dr. Malota Erzsébet, docens, Budapesti Corvinus Egyetem, dr. Dörnyei Krisztina, adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, dr. Gyulavár Tamás, docens, Budapesti Corvinus Egyetem és dr. Vatroslav Skare, docens, Zágrábi Egyetem.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani minden marketinges tanárnak, aki szakmai tudásával biztosította a kolozsvári marketing oktatás magas színvonalát.   

Kutatás

Romániában a magyar nyelvű marketing oktatás fontos feladata a globális marketing elméletek hazai adaptálása. Dr. Vorzsák Álmos professzor kiemelkedő szerepet játszott a szolgáltatásmarketing elméletének romániai elterjedésében. Ennek eredményeként született meg az első magyar nyelvű szolgáltatásmarketing könyv Romániában, illetve koordinálásban az első kolozsvári román nyelvű kétkötetes szolgáltatásmarketing szakkönyv. 

Ugyancsak koordinálása alatt jelent meg Romániában az első magyar nyelvű Marketing alapjai könyv, amely négy kiadást ért meg, majd egy nagyobb átdolgozást. 2009-ben jelent meg a Marketing alapjai példatár, amely magyar nyelven, hazai valós vállalati példákkal szemléltetve jelentett kiváló segédanyagot az alapmarketing tantárgy oktatásához. A példatár átdolgozására és újabb kiadására 2014-ben került sor. 

A kolozsvári magyar nyelvű marketing műhelyben született egyetemi szakkönyvek:

 1. Săplăcan Zsuzsa, Alt Mónika Anetta, Seer László, Bertalan Zsolt (2014) Marketing példatár, Risoprint, Kolozsvár.
 2. Vorzsák Álmos,  Pál Zsuzsa  (2011)  Marketing, Risoprint, Kolozsvár.
 3. Alt Mónika Anetta (2009) Marketing a kiskereskedelemben és a kiskereskedelmi tevékenységek értékelése, Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár.  
 4. Alt Monika Anetta,  Pál Zsuzsa, Vorzsák Álmos (2008)  A marketing alapjai  –  Munkafüzet,  Alma Mater, Kolozsvár.
 5. Vorzsák Álmos, Kánya Hajnalka, Alt Monika Anetta,  Pál Zsuzsa, Szegő Iosif  (2007)  A marketing  alapjai, 4. kiadás, Alma Mater, Kolozsvár
 6. Vorzsák Álmos, Kánya Hajnalka, Szegő József, Juhász Mónika Anetta (2006) A marketing alapjai 3. kiadás, Alma Mater Kiadó, Kolozsvár.
 7. Vorzsák Álmos, Szegő József,  Juhász Mónika Anetta (2005) Szolgáltatásmarketing, Alma Mater Kiadó, Kolozsvár. 

A BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának marketinges oktatói a következő kutatási témákkal foglalkoznak jelenleg: 

 • Pénzügyi szolgáltatások marketingje:

Alt Mónika-Anetta, Săplăcan Zsuzsa, Berács József, 2017, Social responsiveness in bank communication to customers before the economic crisis - the case of Swiss franc loans in Hungary and Romania, Journal of East European Management Studies, Issue 3.

 • Kiskereskedelmi marketing:

Agárdi Irma, Alt Mónika-Anetta, Berezvai Zombor, 2016, How international diversification influences the innovation activity and performance of the large European grocery retailers?, 45th International Conference of European Marketing Academy, Hosted by the Norvegian Business School, in 24-27 May, 2016.  

 • Reklám:

Alt Mónika Anetta, Săplăcan Zsuzsa, Veress Enikő, (2014), Message Strategies in Effective Advertisements, International Conference on Marketing from Information to Decision, Cluj-Napoca, 7-8th November, Conference proceeding 7th Edition, E. Risoprint, ISSN 2067-0338, ISSN-L 2067-0338, 24-39 pp.

 • Új technológiák fogyasztói elfogadása:

Alt Mónika Anetta, Pál Zsuzsa, Seer László, 2012, Using the Theory of Technology Acceptance Model to Explain Teenagers’ Adoption of Smartphones in Transylvania, Studia Negotia Universitatis Babeş-Bolyai, Vol. 57 (LVII) 2012 March, No. 1/2012, 3-20 p. ISSN; 1224-8738

 • Oktatásfejlesztés:

Alt Mónika Anetta, Berács József, Săplăcan Zsuzsa, Kovács Zsuzsanna, (2015), Cooperations between universities and companies: A Hungarian-Romanian case-based comparison, in: Daly P, Reid, K, Buckley, P & Reeve, S (2015) Proceedings of the 22nd EDINEB Conference: Critically Questioning Educational Innovation in Economics and Business: Human Interaction in a Virtualising World, Haarlem, The Netherlands: EDiNEB Association. 10-14 o., ISBN: 978-1-910172-02-5.  

Az ezredforduló óta napjainkig a Babeș-Bolyai Tudományegyetem 357 diák végzett magyar nyelvű marketing alapképzésen és 142 magyar nyelvű marketing mesterképzésen.

 

Részletes információk: 

http://hu.econ.ubbcluj.ro 

http://www.marketeam.ro 

https://www.facebook.com/BBTE.marketing.szak/