A gazdászképzés a győri egyetem jogelődjében 1990-ben indult meg. A közgazdász képzést gondozó Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar ad otthont a Marketing és Menedzsment Tanszéknek. A Marketing és Menedzsment Tanszék a Szervezés és Vezetés Tanszékre, majd a Menedzsment Tanszékre alapozva, a marketing orientáció erősödésével, Dr. Józsa László vezetésével, 2004-ben jött létre.

A Marketing és Menedzsment Tanszék főállású munkatársai:
Prof. Dr. Józsa László egyetemi tanár
Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn egyetemi docens
Dr. Élő Gábor egyetemi docens
Dr. Ercsey Ida egyetemi docens
Dr. Huszka Péter egyetemi docens
Dr. Karácsony Péter egyetemi docens
Dr. Lőre Vendel egyetemi docens
Dr. Papp Ilona egyetemi docens
Dr. Süle Edit egyetemi docens
Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka egyetemi adjunktus
Dr. Keller Veronika egyetemi adjunktus
Dr. Kurucz Attila egyetemi adjunktus
Dr. Magyar-Stifter Viktória egyetemi adjunktus
Dr. Platz Petra egyetemi adjunktus
Dr. Tamándl László egyetemi adjunktus
Gombos Szandra egyetemi tanársegéd
Rácz Irma egyetemi tanársegéd

A marketing és menedzsment tudományterület egyaránt jelen van a Tanszék oktatási és kutatási profiljában.

Marketing oktatási tevékenység
A Marketing szakirány, mint új képzési terület, először az egyetemi és kiegészítő képzésekben került meghirdetésre. Az új képzési struktúrában 2006-ban elindult a Kereskedelem és marketing alapszak, majd két évvel később a Marketing mester szak. Az idegennyelvi oktatás erősödése jóvoltából, 2010 februárjában megkezdtük az angol nyelvű oktatást Marketing szakon, mesterképzésben. Marketinges oktatási profilunkat tovább bővítettük, és ennek köszönhetően három szakirányt kínálunk felsőfokú szakképzés formájában a Kereskedelem és marketing szakon.
Az alapszak elvégzése után hallgatóink több mester szak közül választhatnak. Marketing mesterképzésen kívül Tanszékünk gondozza 2009 óta a Vezetés és szervezés szak és az Ellátásilánc menedzsment (korábbi nevén: Logisztikai menedzsment) szak programját. Kínálatunk kiszélesítésével, 2017 szeptemberében indítottuk el az angol nyelvű Supply Chain Management képzést.

Kutatási tevékenység
A Tanszék oktatói kiterjedt kutatási tevékenységet folytatnak, amelynek nyomán jelentős publikációk születtek. A tanszéki marketinges kutatási főirányok foglalkoznak a marketingstratégia, a kereskedelem, a non-business marketing, a fogyasztói magatartás, és az egészségtudatosság speciális kérdéseivel. A kutatási főirányokhoz tartozó kutatási témák vizsgálódása részben egyéni kutatással, részben aktív kutatócsoportos formában valósul meg.

A Marketing és Menedzsment Tanszék marketinges kutatási főirányai:
Globalizáció - marketingstratégia vizsgálata
Kutatási témák:

 • Kis- és középvállalkozások marketingstratégiája
 • A kulturális tényezők szerepe az üzleti kommunikációban
 • A marketing vállalati és társadalmi szerepének átalakulása a XXI. században

A kutatási témában résztvevő tanszéki oktató-kutató: Prof. Dr. Józsa László egyetemi tanár.

Kereskedelem vizsgálata
Kutatási témák:

 • Az értékesítés-ösztönzés és a kereskedelem kapcsolata és fejlődési tendenciái
 • A kiskereskedelem trendjei és kommunikációs gyakorlata
 • Kiskereskedelmi stratégiák

A kutatási témában résztvevő tanszéki oktatók-kutatók: Prof. Dr. Józsa László egyetemi tanár és Dr. Keller Veronika egyetemi adjunktus. 

Non-business marketing vizsgálata
Kutatási témák:

 • Marketing szerepe a közüzemi szolgáltatások minőségének menedzselésében
 • A szubjektív életminőség és a kulturális aktivitás kapcsolatának vizsgálata
 • A kulturális szolgáltatások észlelt értékének vizsgálata, az észlelt érték előzményei és következményei
 • A magyar városok imázsának kulturális szempontú vizsgálata
 • Városmarketing, települések márkázása
 • A felsőoktatási intézmények versenyképességi tényezői
 • A kutatási témában résztvevő tanszéki oktatók-kutatók: Dr. Józsa László egyetemi tanár, Dr. Ercsey Ida egyetemi docens, Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka egyetemi adjunktus, Gombos Szandra egyetemi tanársegéd, Dr. Tamándl László egyetemi adjunktus.

Fogyasztói és vásárlói magatartás vizsgálata
Kutatási témák:

 • A színek és a fogyasztói magatartás kapcsolata
 • Fogyasztói magatartás 50+
 • Mozaikcsaládok vásárlási és fogyasztási szokásai
 • A fogyasztói magatartás dimenziói és befolyásoló tényezői a közös értékteremtésben, az értékteremtés fogyasztói mintázatai
 • Latens vásárlói preferenciák mérési lehetőségei és a mérések pontossága
 • A kutatási témában résztvevő tanszéki oktatók-kutatók: Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn egyetemi docens, Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka egyetemi adjunktus, Dr. Ercsey Ida egyetemi docens, Dr. Platz Petra egyetemi adjunktus.

Egészség- és környezet-tudatosság vizsgálata a fogyasztói és a vállalati magatartásban
Kutatási témák:

 • Az egészségtudatos fogyasztói magatartás vizsgálata
  • Egészséges életmód trendjei, aspektusai
  • Étkezési magatartás és a hozzá kapcsolódó ismérvek vizsgálata
  • Hedonizmus, evési magatartás - generációk, nemek, életstílus
  • A deviáns viselkedésformák okainak feltárása
 • Az egészségtudatos életmódhoz tartozó termékek kiskereskedelmi forgalmazásának vizsgálata
  • Színek használhatósága az egészségmarketing terén
  • Vállalati termékstratégia vizsgálata az élelmiszerek piacán

A kutatási témában résztvevő tanszéki oktatók-kutatók: Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn egyetemi docens, Dr. Ercsey Ida egyetemi docens, Dr. Huszka Péter egyetemi docens, Dr. Keller Veronika egyetemi adjunktus, Dr. Platz Petra egyetemi adjunktus.

A Tanszék menedzsmentes kutatási főirányai

A Tanszéken a marketing fókuszú kutatási témák mellett menedzsment kutatások is folynak a következő területeken:

 • Humán erőforrás menedzsment: Dr. Karácsony Péter egyetemi docens, Dr. Lőre Vendel egyetemi docens, Dr. Magyar-Stifter Viktória egyetemi adjunktus
 • Idő alapú kulturális és gazdasági különbségek nemzetközi vizsgálata: Dr. Süle Edit egyetemi docens
 • Szervezeti kultúra és a szervezet belső kommunikációja; vezetési stílus szerepe a szervezeti hatékonyságban: Dr. Karácsony Péter egyetemi docens
 • Technológiamenedzsment: Dr. Papp Ilona egyetemi docens
 • Tehetségmenedzsment: Rácz Irma egyetemi tanársegéd
 • Teljesítménymenedzsment: Dr. Kurucz Attila egyetemi adjunktus
 • Tudásmenedzsment: Dr. Lőre Vendel egyetemi docens, Dr. Magyar-Stifter Viktória egyetemi adjunktus, Rácz Irma egyetemi tanársegéd
 • Változás menedzsment a kisvállalatokban: Dr. Kurucz Attila egyetemi adjunktus.

Végül egy nagyon speciális és időszerű kutatási témakör művelésével az ITOK (Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport, Dr. Élő Gábor egyetemi docens) az információs és kommunikációs technológia „emberbarát” alkalmazásához és fejlesztéséhez, az információs társadalom kérdései iránti tudatosság növekedéséhez kíván hozzájárulni.

További információ a SZE Marketing és Menedzsment Tanszék honlapján: http://mmt.sze.hu/celjaink