Új rovatunkban lehetőséget adunk a hazai marketingműhelyek bemutatkozásának. Elsőként a soron következő EMOK konferencia szervezői mutatkoznak be.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 8 karból áll. Ezek legfiatalabbika a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, mely önálló karként 1998-tól létezik. A kar jelenlegi, intézetekre tagolt, szervezeti felépítése 2005-ben alakult ki.

Az Üzleti Tudományok Intézet szervezetileg három tanszékből, egy képzési központból és hallgatói irodákból áll. A Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, tekintettel a tanszék által oktatott, kutatott tudományterületek széles skálájára, szakmai közösségekre, szakcsoportokra tagozódik, melyek a következők: Marketing Szakcsoport, Menedzsment Szakcsoport, Minőségmenedzsment és Üzleti Statisztika Szakcsoport, valamint Termelésmenedzsment Szakcsoport.

 

A Marketing Szakcsoport a marketing tudományterület elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. A szakcsoport oktatási tevékenységének fő területei: marketing alapismeretek, nemzetközi marketing, szolgáltatásmarketing, vásárlói magatartás, termék- és márkamenedzsment, marketingkutatás, marketingkommunikáció, értékesítés menedzsment, társadalmi marketing, online marketing, új termék marketing és stratégiai marketing. E témakörök egy része a mérnöki alap- és mesterképzésekben, valamint a közgazdász alapképzésekben kapnak helyet, más részük a marketing ismeretek specifikus elmélyítését szolgálják a Marketing, az MBA, a Számvitel részidős, valamint a Vezetés és Szervezés, a Műszaki menedzser, a Pénzügy nappali mesterszakokon. A szakcsoport kutatási tevékenysége egyfelől a marketing diszciplináris vonatkozásait érintik, másfelől a marketingalkalmazások (innováció- illetve újtermék-marketing, nemzetközi marketing, business marketing, online marketing, öko-marketing) és az ágazati marketingsajátosságok (pl. autóipar, energiaipar, gyógyszeripar, műanyag-feldolgozóipar, szolgáltatási szektor) területeit. Utóbbiak a PhD képzés Marketing programjában folyó tudományos képzést és kutatást is szolgálják, illetve megjelenítik.

További információ: 

Egyetemi honlap: www.bme.hu 

Intézeti honlap: www.uti.bme.hu 

Tanszéki honlap: www.mvt.bme.hu 

 

Oktatóink:


Dr. Bíró-Szigeti Szilvia, egyetemi adjunktus

"Mérnök alap és marketing szemlélet. Ez a kettősség jellemez engem, az általam tanított tárgyakat, valamint a kutatási területemet. Terméktervező mérnökként rendkívüli élmény volt, amikor csapatmunkában új termékeket hoztunk létre az ötletalkotástól egészen a műhelyben történő megvalósításig. Azonban mindig hiányérzetem támadt, amikor azok piaci helytállóságára gondoltam. A szükséges marketing ismeretet és szemléletet a műszaki menedzsment doktori és az MBA képzéseken sajátítottam el. Míg a PhD kutatásomban az energiatakarékosság és a kisvállalati szektor került a fókuszba, addig az utóbbi években az érdeklődési területem kiegészült egyrészt a technológiákhoz köthető piaci információk modellezésével, másrészt a termékmenedzsment döntéseket számszerűsíthető formában támogató módszerek alkalmazásával. Az elmúlt években a kutatott módszerek helytállóságát különböző vállalati projektekben tanulmányoztam.”

 

További információ:

http://www.mvt.bme.hu/cgi-bin/imvttest/szemely.pl?id=73&lan=hu 

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=11254 

 

 Kovács István, egyetemi tanársegéd


"Életem elmúlt 15 évének egyik állandó eleme a marketing. Emlékszem, még középiskolában is – gazdasági tárgyból – marketingből érettségiztem. Az érettségit követően jöhetett a nagy kérdés: „Hova tovább? Milyen irányba vegyem a kanyart.” Úgy alakult, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció szakát végeztem el 2007-ben. Ezt követően több kutatási projektben vettem részt, melyek során különböző típusú vállalatoknak (gyógyszeripar, non-profit szervezetek, olajipar) dolgoztunk ki stratégiai javaslatokat. Mindemellett párhuzamosan elvégeztem a BME doktori iskoláját is, mely legfőbb gyümölcse – reményeim szerint a közeljövőben – lassan beérni látszik. 
Az oktatásban igyekszem hallgatócentrikusan kialakítani a tantervet és a menetet is, hisz – ahogy oktatjuk is – a fogyasztói igényekhez kell igazítani a kínált szolgáltatásunkat. A mai világ nagyon gyorsan változik, benne a marketing még gyorsabban. Örülök, hogy 15 évvel ezelőtt középiskolámban megfertőzött vele az oktatóm, mivel így életem szerves részét képezheti ez az állandó változásban lévő terület."

További információ:

http://www.mvt.bme.hu/cgi-bin/imvttest/szemely.pl?id=80&lan=hu 

  

Magyar Mária, egyetemi tanársegéd


"2007-ben végeztem a Corvinuson okleveles közgazdászként. A diploma megszerzése után egy közlekedés-iparban tevékenykedő magyar tulajdonú zrt-nél dolgoztam marketingesként. Aztán úgy hozta a sors, hogy felvételiztem a BME doktori iskolájába, és most már hatodik éve gyarapítom a marketing csapatot a tanszéken. Időközben 2010 őszétől tagja lettem a Magyarországi IMP Kutatóközpontnak, ahol különböző vállalati projektek keretében vizsgáljuk az üzleti hálózatok működését. A marketing mesterszakon elsősorban a marketingkutatás és marketingkommunikáció tárgyakért felelek, illetve lesz egy új tárgyam is társadalmi marketing néven, ahol a helyi és külföldi non-profit intézmények, alapítványok, múzeumok marketing tevékenységét vesszük górcső alá. Több éven keresztül dolgoztam egy alapítvány marketingeseként még egyetemi éveim alatt, így nem véletlen, ha azt mondom, ez a téma a szívem csücske, már ami a marketinget illeti. Alapvetően szeretem, mikor a marketinggel valami többet és jobbat, ha úgy tetszik, társadalmi célt tudunk szolgálni és támogatni, azaz amikor a forprofitot a nonprofit érdekébe állítjuk."

További információ:

http://www.mvt.bme.hu/cgi-bin/imvttest/szemely.pl?id=85&lan=hu 

 

Dr. Petruska Ildikó, egyetemi docens


„A Közgazdaságtudományi Egyetemen végeztem, tanár szakon. A diplomaszerzés után a BME-n kaptam oktatói státuszt, azóta itt dolgozom. Hosszú ideig közgazdaságtudományi tárgyak oktatásában vettem részt, majd marketing területre váltottam át. Az egyetem elvégzése után Közgazdaságtudományi doktori, 2005-ben pedig PhD fokozatot szereztem. Kutatásaim fókuszában a marketing innovációs folyamatokban betöltött szerepe áll, ezen belül az egyetemi K+F marketingje, a marketing újtermék-fejlesztésben játszott szerepe, az innovációs klaszterek hálózati kapcsolatai, és ezek kihatása az innovációk piacorientációjára. A fenti témákhoz kapcsolódóan számos hazai és nemzetközi ipari kutatási projektbe kapcsolódtam be, ágazati, vállalati elemzéseket végeztem. Kutatási témáim mára kiegészültek a fogyasztói magatartás vizsgálatával. Több évtizedes oktatói pályafutásom során számos marketing tárgy kidolgozásában és oktatásában vettem részt. Már a kezdetektől lehetőségem volt bekapcsolódni a Marketing tárgy oktatásával az BME MBA képzésbe, ahol sikerélményként élem meg az egzakt, mérnöki gondolkodáshoz szokott hallgatók érdeklődésének felkeltését a marketing iránt. A Marketing mesterképzésben a Marketing és a Vásárlói magatartás tárgyakat, a nappali mesterszakokon a Stratégiai marketing tárgyat oktatom. Jelentős oktatói tapasztalatokat szereztem más intézmények képzéseiben is, jelenleg is oktatok az Óbudai Egyetem Vállalkozásfejlesztési mesterszakán. A Marketing mesterszak szakfelelőse és a BME Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola marketing programjának vezetője vagyok”.

További információ:

http://www.mvt.bme.hu/cgi-bin/imvttest/szemely.pl?id=65&lan=hu 

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=6303 

 

Dr. Szalkai Zsuzsanna, egyetemi docens


"1998-ban vegyészmérnökként diplomáztam, majd egy éles kanyar után gazdaságtudományi doktori képzésbe kezdtem. A magyarországi gyógyszerpiacot, ezen belül a kórházi gyógyszerbeszerzést kutattam marketing szemszögből, 2005-ben doktori fokozatot szereztem. Érdeklődésem főként a szervezetek közötti (B2B) marketing felé irányul, hogyan, miként működik, és hogyan fejleszthető az üzleti együttműködés, mi jellemző az üzleti kapcsolatokra, hogyan érdemes azokat az üzleti hálózatban vizsgálni. Fontosnak tartom a vállalati esetek oktatásba való integrálását, és fordítva, a tudományos eredmények megismertetését és alkalmazását a vállalatok számára. Erre különböző kutatási projektek, tanácsadói jellegű munkák keretében volt lehetőségem. 17 éves oktatói munkám során eddig különféle képzésekben tanítottam Marketinget (angol nyelven), Újtermék-marketinget, Marketingkutatást, Szolgáltatásmarketinget, B2B marketinget (ez utóbbit a Budapesti Corvinus Egyetemen)."

További információ:

http://www.mvt.bme.hu/cgi-bin/imvttest/szemely.pl?id=64&lan=hu 

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=6322 

 

Dr. Veres István, óraadó


 "Nem vagyok már mai gyerek,

Még az előző évezredben születtem meg,
Tanulni nagyon szerettem,
93'-ban mérnökdiplomát szereztem,
Utána közgazdásznak álltam,
Marketing és értékesítési területen dolgoztam,
Ez annyira megtetszett,
Hogy marketing PhD-t is megszereztem,
Multiknál töltöttem hosszú-hosszú időt,
Most az ingatlanszektorban alkotok maradandót,
Értékesítésben láttam sok jót és rosszat,
Tapasztalataimat Veletek megosszak,
Ezt tartom most nagyon hasznosnak!

 

PhD hallgatóink és kutatási témáik:

  • Kiss Szilvia: A fogyasztói magatartás változása a telekommunikációs szolgáltatások területén, különös tekintettel az interaktív tévézésre, a Video on Demand szolgáltatásra.
  • Koren Zsolt: Véleményvezetők vizsgálata.
  • Marton Zsuzsanna: Szolgáltatás innováció az egészségturisztikai piacon.