A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara Közgazdaságtan Tanszék kollégái által végzett tevékenységek három nagyobb csoportba sorolhatóak.

Az első tevékenységcsoportot a Gazdaságtudományi Kar akkreditált tanulmányi programjának részét képező tantárgyak oktatása jelenti. A közgazdaságtani és vállalatgazdaságtani alapismereteket biztosító tárgyak köre mellett a vállalkozások működésének külső környezetét alakító ismeretek átadását szolgáló tárgyakat (számvitel, gazdasági jog) és olyan tárgyakat oktatnak a tanszék kollégái, melyek teljesítése által egy-egy területen specifikus ismereteket szerezhetnek a hallgatók (például gazdaságtörténet, gazdaságszociológia, EU-ismeretek) és képesek lesznek tudományos szempontból is megközelíteni és érthetően kommunikálni a gazdasági jellegű problémákat (kutatásmódszertan, szakkommunikáció, prezentáció-készítés).

A tanszék kollégáinak egy további tevékenységét a kutatási tevékenység jelenti. A tanszék kollégái egyéni tudományterületükhöz illeszkedően karon belüli/egyetemi, ill. intézményközi együttműködések révén megvalósuló kutatási projektekbe bekapcsolódva hoznak létre új tudományos eredményeket. A tanszékhez sorolt kollégák tevékenységének harmadik fő részét az eredmények publikálása jelenti, amely tudományos művek kiadása, szakmai folyóiratokban való megjelenés és hazai és nemzetközi konferenciákon tartott előadások formájában történik. Az oktatott ismeretek elsajátítását jegyzetek elkészítésével támogatják a tanszék kollégái. A tanszék fő feladata a kar és az egyetem küldetésének teljesítése, melyhez a fent említett tevékenységek által kíván hozzájárulni.

A tanszék oktatói:

  • prof. Dr. Józsa László, CSc.
  • doc. Ing. Karácsony Péter, PhD.
  • Mgr. Ladislav Ďurdik, PhD.
  • PhDr. Antalík Imrich, PhD.
  • PhDr. Korcsmáros Enikő, PhD.
  • PhDr. Seres Huszárik Erika
  • Jobbágy István, PhD.
  • doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
  • JUDr. Ing. Katona Gabriel, PhD.
  • prof. Dr. Ormos Mihály, PhD.

további információ a tanszék honlapján.