Az egyetemen 2003-ban alakult meg a Gazdaságtudományi Kar, marketingoktatás azonban már a 90-es években is folyt, többek között Dr. Józsa László szakmai irányítása alatt. A Gazdálkodási Intézeten belül önálló szervezeti egységként a Marketing Intézeti Tanszék 2014-ben jött létre Veres Zoltán vezetésével.

A tanszék munkatársai 2018-ban:
Dr. Veres Zoltán, intézeti tanszékvezető egyetemi tanár,
Sasné dr. Grósz Annamária, egyetemi docens,
Dr. Hack-Handa József, tudományos főmunkatárs,
Dr. Hargitai Dávid Máté, egyetemi adjunktus,
Dörnyei Otília, mesteroktató, PhD hallgató,
Varga-Toldi Katalin, mesteroktató, PhD hallgató,
Liska Fanny, PhD hallgató,
Bollók Attiláné, tanszéki előadó.

Oktatási tevékenység

A más szakokon folytatott marketingoktatás mellett 2015-ben indult a Kereskedelem és Marketing alapszak és 2017-ben a felsőoktatási szakképzés. A Marketing mesterszak első évfolyama 2019-ben indul, míg az egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolájának programjában a marketing elmélettörténet oktatása már a tanszék megalakulását megelőzően is szerepelt.

Kutatási tevékenység

A tanszék munkatársai egyrészt önálló kutatómunkát végeznek, másrészt pályázati támogatású projektkutatásokban vesznek részt. Emellett a doktorképzésben Veres Zoltán témavezetésével négy hazai és egy külföldi hallgató folytat marketingtárgyú kutatómunkát.
Az egyes önálló tanszéki kutatási irányok az alábbiak:
Dr. Veres Zoltán – vásárlói preferenciakutatás,
Sasné dr. Grósz Annamária – etnikai fogyasztói attitűdkutatás,
Dr. Hack-Handa József – településszociológiai kutatás,
Dr. Hargitai Dávid Máté – sportgazdasági és sportfogyasztói kutatás,
Dörnyei Otília – értékesítési csatornakutatás,
Varga-Toldi Katalin – tanácsadási piac kutatása,
Liska Fanny – szolgáltatáspiaci preferenciakutatás.

Teammunkában két kutatás van folyamatban:

  • Preferenciaalapú termékválasztási magatartás kísérletes kutatása (OTKA projekt),
  • Vásárlói döntési magatartás kutatása különböző jószágcsoportokban (EFOP projekt).

Ezenkívül a Karon Veres Zoltán vezetésével megalakult Kutatóközpontban előkészítés alatt áll a 2018-ban lezáruló OTKA kutatás folytatása kari erőforrásból.

Publikációk

A tanszéki kutatások eredményei rendszeresen közlésre kerülnek különböző folyóiratokban és tanulmánykötetekben. Emellett a kutatási aktivitás hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon kerül bemutatásra. A Kar kiadásában, Veres Zoltán által szerkesztett, angol nyelven megjelenő Pannon Management Review is befogad marketingtárgyú tudományos cikkeket.
A szakcikkek mellett említést érdemelnek a Veres Zoltán szerkesztésében az Akadémiai Kiadó marketing szakkönyvsorozatában kiadott munkák. A 20 éve alapított sorozat jelenleg a 82. kiadott kötetnél jár. Az elmúlt években a marketing szakkönyvsorozat három kiadványának munkálataiban vettek részt a Pannon Egyetem munkatársai:
Veres – Hoffmann – Kozák: Bevezetés a piackutatásba
Lőrincz – Sulyok: Turizmusmarketing
Deli-Gray – Árva: Turizmusmarketing esettanulmányok

További információk a Kar honlapján: http://www.gtk.uni-pannon.hu