A Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézete az ország legnagyobb szakmai múltra visszatekintő marketing műhelye. A „Közgáz” márkanéven elhíresült egyetem inspiráló közege, a sok évtizedes oktatói és szakmai tapasztalat számos oktatói és hallgatói kiválóságot eredményezett.

Az intézet kollégái számos nemzetközi és hazai, tudományos és vállalati kutatási projektben vesznek részt. Az Intézet oktatási tevékenysége a bachelor, mester, posztgraduális és doktori programokra egyaránt kiterjed, valamint jelentős az angol és német nyelvű képzésben való részvétele. Az intézet 26 főállású oktatója közül 22 minősített oktató.

Az intézet három tanszékből áll: Marketing Tanszék, Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék, illetve a Média, Marketingkommunikáció és Telekommunikáció Tanszék.  

A Bauer András vezette Marketing Tanszék munkatársai számos korszerű egyetemi tananyag kialakításában vettek részt, s sokan közülük egy-egy szakterület vezető oktatójának, országosan ismert kutatójának is számítanak. Az oktatási profilban szerepelnek a marketing tárgyak különböző szintjei (marketing alap, menedzsment és stratégia tárgyak), valamint egyes területi kiterjesztései (pl. eladásmenedzsment, szolgáltatásmarketing, márkamenedzsment, árképzés stb). A bachelor képzéssel kapcsolatban a tanszék gondozza a kereskedelemmel és marketingtervezéssel kapcsolatos ismeretköröket, továbbá a tanszék felelős a mesterképzésért.

A Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék 2005-ben alakult, tanszékvezetője Neulinger Ágnes. A tanszék célja olyan interdiszciplináris tudásanyag átadása, amely képessé teszi hallgatókat a rendszerszemléletű gondolkodásra. Az oktatott törzstárgyak a fogyasztói magatartás, marketingkutatás, nemzetközi marketing, business-to-business marketing, valamint az egészségügyi marketing legfontosabb területeit fedik le. Az elméleti tudás mellett a gyakorlati ismeretek is helyet kapnak a képzések során, a tanszék által oktatott tárgyak vendégelőadói elismert vállalati szakemberek közül kerülnek ki. A tanszék a BA képzés felelőse.

A tanszék szerepet vállal a tudomány és üzleti szféra közötti párbeszéd kialakításában is. Ennek egyik fóruma a tanszék gondozásában évente megrendezésre kerülő Piackutatás Napja és az Országos Piackutatási Diákverseny.

Ugyancsak 2005 január 1-én alakult meg a Média, Marketingkommunikáció és Telekommunikáció Tanszék, amelynek vezetője Horváth Dóra. A tanszék oktatási és kutatási portfoliója az elmúlt másfél évtizedben fokozatosan alakult ki. Jelenleg a marketingkommunikáció tantárgyi programcsomag ismeretanyagának elsajátításában – félévente - mintegy 200 hallgató vesz részt, Kereskedelem és Marketing alapszakon, Gazdálkodás és Menedzsment alapszakon, valamint Marketing mesterszakon. A képzés célja olyan kommunikációs szakemberek kibocsátása, akik magas színvonalú elméleti ismeretekkel és gyakorlati alkalmazási készséggel rendelkeznek; így marketingkommunikációs tevékenység folyamatának vezetésére, szervezésére alkalmassá válnak. A tanszék oktatási portfóliójában az utóbbi években hangsúlyossá vált a design témaköre is.

2015-ben az Intézethez csatlakozott a Turizmus Központ, mint új kompetenciaközpont. Az egyetemen népszerű BA program gazdájaként magas színvonalú képzést biztosítanak a turizmus szakterületén. Oktatóik között a közgazdaság és az üzleti tudományok területén tevékenykedő szakemberek mellett a turisztikai tudományok jeles képviselői, külföldi vendégelőadók, turisztikai vállalakozások vezető szakemberei is megtalálhatóak.

A Marketing és Média Intézethez tartozik továbbá három kutatóközpont is: Magyarországi IMP Kutatóközpont (hIMP), Egészségügyi Marketing Kutatóközpont és a Kereskedelem Kutatóközpont.

 

További információ a Marketing és Média Intézet honlapján