A Marketing és Turizmus Intézet a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának a marketing és alkalmazott szakterületi, valamint a turizmus kutatásával, oktatásával foglalkozó szervezete.

Mérföldkövek a Marketing és Turizmus Intézet történetéből

A nyolcvanas évek végén megindult marketingoktatás első, szervezetileg önálló egyetemi gazdája a Miskolci Egyetemen, az 1994-ben alapított Marketing Tanszék volt.

1995-ben az egyetemi gazdálkodási szakon elindult a Marketing szakirány, melyen több mint 1000 hallgató végzett.

1995-ben Miskolcon mi rendeztük a Marketing Oktatók Klubjának 1. Országos Konferenciáját "Marketing a felsőoktatásban - tények, trendek" címmel.

A tanszék 1996-tól tíz éven keresztül társszervezője volt a keszthelyi Magyar Marketing Műhely Konferenciának, mely jelentős mértékben segítette a tudományos, szakmai, gyakorlati kapcsolataink bővülését, a marketingoktatók és gyakorlati szakemberek együttműködését.

1996-tól kerül rendszeresen megrendezésre a decemberi regionális Miskolci Marketing Szimpózium, mely az adott év aktualitásait, kutatási eredményeit mutatja be. Két éve MEGY-konferenciaként, a Marketingelmélet és Gyakorlat Találkozója néven rendezzük meg.

2000-ben jött létre a Marketing Intézet, s azon belül két, a Marketingstratégia és Kommunikáció Intézeti Tanszék, valamint a Nemzetközi Marketing Intézeti Tanszék jött létre. 2009-ben létesült a Turizmus Intézeti Tanszék.

Az új képzési struktúránk első eleme a 2006. szeptemberében elindult a Kereskedelem és Marketing Szak, s a korábbi továbbképzési szakok hagyományaira épülően 2009 szeptemberében megkezdődött a Turizmus és vendéglátás szakon az oktatásunk.

2008-tól kezdtük a Marketing mester szakos képzést, majd négy éve csatlakoztunk két szakkal a felsőoktatási szakképzést folytató szervezetekhez. 

A „Vállalkozáselmélet és gyakorlat” Doktori Iskolában a marketingnek önálló, definiált kutatási területére veszünk fel hallgatókat, eddig 11 szereztek PhD. fokozatot nálunk. Fő kutatási tématerületeink: Businessmarketing– Innovációmarketing – Társadalmi/non-business marketing – Városmarketing – Turizmus és desztinációmarketing, mely területeken több kutatási program, pályázat keretében végeztünk vizsgálatokat.

Az oktatási-kutatási kapcsolatainkat egy Integrált Partnerségi Modell kialakításával szervezzük újra. 

A hallgatóink gyakorlatorientált képzését a Tanirodai Program is segíti.

2009-ben kezdtük el szervezni az Országos Városmarketing Versenyt, mely ma társegyetemekkel közösen lebonyolításra kerülő, egyik legnagyobb felsőoktatási verseny. 2015-ben a Magyar Marketing Szövetséggel keretében a Hinora Grouppal közösen alapítottuk a „Marketinggyémánt” Országos Városmarketing Díjat.  

2016. július 1-től Marketing és Turizmus Intézet néven dolgozunk, melyen belül a Marketingstratégia és Kommunikáció Intézeti Tanszék, Értékesítés és kereskedelem Intézeti Tanszék, valamint Turizmus-vendéglátás Intézeti Tanszék működik.

 

Munkatársaink:

Prof. Dr. Piskóti István, intézetigazgató, tanszékvezető egyetemei tanár,  
Dr. Dankó László, tanszékvezető, egyetemi docens,
Dr. Nagy Szabolcs, tanszékvezető, egyetemi docens,
Gulyásné Dr. Kerekes Rita, egyetemi docens,
Dr. Szakál Zoltán, egyetemi docens,
Dr. Bene Zsuzsanna, egyetemi docens, 
Dr. Molnár László, egyetemi adjunktus,
Dr. Hajdú Noémi, egyetemi adjunktus,
Nagy Katalin, egyetemi tanársegéd, 
Marien Anita, egyetemi tanársegéd,
Papp Adrienn, egyetemi tanársegéd,
Tóth Orsolya, nappalis PhD. hallgató, 
Farkas Zsuzsanna, nappalis PhD. hallgató,
Béki Piroska, nappalis PhD. hallgató,

 

Elérhetőségeink:

3501 Miskolc Egyetemváros A/2. épület 1. emelet
tel: 46-565197, e-mail:  mim@uni-miskolc.hu 
www.marketing-turizmus.hu 
www.facebook.com/marketingesturizmusintezet