Az egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki az alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az elnökség határozatával elfogadja.

Az egyesület tagja lehet rendes tag, pártoló tag és tiszteletbeli tag.

Az egyesület rendes tagja lehet, aki az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja, a belépési nyilatkozatot aláírja, és akit az egyesület elnöksége a tagjai sorába határozatával rendes tagként felvesz.

Az egyesületbe tagként jelentkezők felvételéről az elnökség a kérelem benyújtását követő három hónapon belül dönteni köteles. A tagfelvételi kérelem letöltése:

Az egyesület éves tagdíja 3000 Ft, amelyet az egyesület bankszámlájára (Magnet Bank 16200223-10038989) kell befizetni (befizetéskor kérjük a tagságot igénylő személy nevét szíveskedjen megadni a megjegyzés rovatban).

Tagfelvételi kérelmét küldje az info@emok.hu címre.