A Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Intézetén belül működő “Marketingoktatás a Fenntarthatóságért/ Marketing Education for Sustainability” kutatócsoport a marketing képzésekhez kapcsolódóan vizsgálja a – tantermen kívüli és belüli – oktatási programok befolyását a marketing képzésben tanuló hallgatók fenntarthatósággal kapcsolatos gondolkodására és cselekvéseire.  

 

Az egyetemi hallgatók fenntarthatósággal kapcsolatos gondolkodásmódjának alakításához szükség van arra, hogy ismerjék a fenntarthatósági problémákat, ezek összefüggéseit, kezelési és megoldási lehetőségeit. Ennek fényében teremtünk lehetőséget a hozzáállás változtatására és mutatunk alternatívákat a magatartás formálásához, annak önálló megváltoztatásához. Egyre több egyetem és szak támogatja a fenntarthatóság integrálását a felsőoktatásba, ugyanakkor továbbra is kihívást jelent, hogy a fenntarthatóság komplexitásának megértésén túl a hallgatók ismereteit kritikus gondolkodássá, környezettudatos és társadalmilag felelős attitűddé és cselekvéssé formáljuk. 

 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2021. december 16-án a kutatócsoport munkatársai saját tantárgyaikon, valamint kapcsolódó kutatásaikon keresztül mutatták be a felelős és fenntartható üzleti gyakorlat alkalmazási lehetőségét az egyetemi marketing oktatásban. Intézeti szintű workshopjuk keretében közös gondolkodásra, tapasztalatmegosztásra, a fenntarthatósági szemléletmód átadási lehetőségeinek és a képzéseinkbe való integrálásának megvitatására hívták kollégáikat. A workshop során először bemutattak néhány élő példát, jelenleg is alkalmazott módszert, majd közösen beszélgettünk a célokról, módszerekről, további példákról és arról, hogyan lehet ezek segítségével elérni és mérni a megcélzott tanulási kompetenciákat.

 

A kutatócsoport tagjai: Ásványi Katalin, Kasza-Kelemen Kata, Neulinger Ágnes, Zsóka Ágnes