Speciális és tematikus szekció

Általános cél

A fősodorbeli megoldások mellett vagy helyett alternatív, innovatív kutatási irányzatok és módszerek bemutatására épít, vagy olyan területeket jelenít meg, amelyek a marketing szempontjából határterületnek számítanak.

Lehetségesek kategóriák

  • Alternatív módszertani fókusz: Alternatív, innovatív és/vagy kevésbé használt módszertanokra építő kutatások, vagy azok módszereinek bemutatása (pl. videográfia, grounded theory, netnográfia). A szekciók alapvető célja a módszertani problémák feltárása és bemutatása, az azzal kapcsolatos gyakorlatok megosztása és megoldások keresése.
  • Határ és kapcsolódó terület fókusz: Marketing határterületeivel foglalkozó kutatások, tanulmányok bemutatása (pl. alkalmazott üzleti antropológia, design, marketing tudományfilozófiai hányattatásai, posztmodern marketing, marketing és festészet, építészet, a biofizika marketing kérdései stb.).
  • Közös kutatási terület fókusz: Marketing fő áramlatába tartozó vagy éppen attól eltérő kutatások, amelyet egy jól körülhatárolható téma fémjelez (pl. kiskereskedelmi innováció, turizmus marketing), és ami összehozza a különféle intézmények hasonló területen tevékenykedő kutatókat.

Formátum

A szekcióban előadott előadások ugyanolyan bírálati folyamaton esnek keresztül, mint a konferencia többi cikke.

A speciális szekció ugyanakkor támogatja a különleges és formabontó, a mainstreambe nem beleilleszkedő, annak hátat fordító, kereteket és határokat ledöntő és újra felépítő formákat, legyen az vizuális vagy térbeli megoldás.

A prezentáció képes integrálni a különféle művészeti ágakat (pl. költészet, széppróza, festészet, fotográfia, filmművészet). Célszerű, ha a formátum az adott a témakörhöz jól illeszkedik (pl. videográfiához filmet érdemes készíteni)

Jelentkezés feltétele

2021. május 3-ig Mitev Arielnél (ariel.mitev@uni-corvinus.hu) 5-10 soros koncepcióval a speciális szekció témakörét, valamint az azzal kapcsolatos elképzeléseket illetőn.