Speciális szekció

A fősodorbeli megoldások mellett vagy helyett alternatív, innovatív kutatási irányzatok és módszerek bemutatására épít, vagy olyan területeket jelenít meg, amelyek a marketing szempontjából határterületnek számítanak.

Lehetségesek kategóriák

  • Alternatív módszertani fókusz: Alternatív, innovatív és/vagy kevésbé használt módszertanokra építő kutatások vagy azok módszereinek bemutatása (pl. videográfia, grounded theory, netnográfia). A szekciók alapvető célja a módszertani problémák feltárása és bemutatása, az azzal kapcsolatos gyakorlatok megosztása és megoldások keresése.
  • Határ és kapcsolódó terület fókusz: Marketing határterületeivel foglalkozó kutatások, tanulmányok bemutatása (pl. alkalmazott üzleti antropológia, design, marketing tudományfilozófiai hányattatásai, posztmodern marketing, marketing és festészet, építészet, a biofizika marketing kérdései stb.).
  • Közös kutatási terület fókusz: Marketing fő áramlatába tartozó vagy éppen attól eltérő kutatások, amelyet egy jól körülhatárolható téma fémjelez (pl. kiskereskedelmi innováció), és ami összehozza a különféle intézmények hasonló területen tevékenykedő kutatóit.

Formátum

A szekcióban előadott előadások ugyanolyan bírálati folyamaton esnek keresztül, mint a konferencia többi cikke.

A speciális szekció ugyanakkor támogatja a különleges és formabontó, a mainstreambe nem beleilleszkedő, annak hátat fordító, kereteket és határokat ledöntő és újra felépítő formákat, legyen az vizuális vagy térbeli megoldás.

A prezentáció képes integrálni a különféle művészeti ágakat (pl. költészet, széppróza, festészet, fotográfia, filmművészet). Célszerű, ha a formátum az adott a témakörhöz jól illeszkedik (pl. videográfiához filmet érdemes készíteni)

Jelentkezés feltétele

2019. febr. 28-ig Mitev Arielnél (ariel.mitev@uni-corvinus.hu) 5-10 soros koncepcióval a speciális szekció témakörét, valamint az azzal kapcsolatos elképzeléseket illetőn.

 

1. Speciális szekció: 

#10xA4 peerPoster Action – wikinomikus közösségi prezentáció

Avagy: szétszedett és újra összerakott kutatási agenda – fejlesztésbe integrált kommunikáció a tudományos kutatásban

Egy szakmai konferencia lehetőséget nyújt a szakmai eszmecserére. Speciális szekciónkban a tudományos konferencia-kommunikáció, prezentáció új formáját, műfaját szeretnénk az érdeklődőkkel közösen létrehozni. Nem kell hozzá más, mint a beadott és elfogadott konferencia-paper közölni kívánt tartalmát hozzák el maximum 10 db A4 papírlapon. Javaslatunk, hogy a különálló lapok a cikk legfontosabb üzeneteit tartalmazzák és legyen egy, mely az egész mű vizuális összegzése. Az érdeklődők a helyszínen is elkészíthetik a saját cikkük ilyen formátumú lenyomatát és csatlakozhatnak. Az egyes lapokon elhelyezett információk legalább 2 méter távolságból is láthatóak legyenek.

A szekcióban a résztvevők együtt keresik meg a vállalkozó kedvű kutatók munkái közötti közös pontokat, és hoznak létre együtt egy olyan vizualizációt, mely az adott pillanatban és helyen az ott együttdolgozók érdeklődésének közös metszéspontja. A különálló kutatásokat reprezentáló pixelek egyedi kombinációja új címet és formát kap, melyet mind az EMOK és bármilyen további online fórumon (i.e. ResearchGate) is megjelentetünk, mint a résztvevők közös szerzeményét.

A wikinómia lényege az egyenrangúak együttműködése (peerproduction)[1], a nyíltság és megosztás, valamint a globális cselekvés. Az együttes kutatói akció során létrejövő közös vizualizáció ennek minden tekintetben megfelel, hiszen a vállalkozó kedvűek beosztástól, kutatási területtől függetlenül egyenrangúan vesznek részt az alkotásban, szabadon osztják meg ötleteiket, melynek végső produktumát a #10xA4 peerPoster-t a Wikipedia olvasói számára is elérhetővé tesszük.

A #10xA4 peerPoster action fejlesztésbe integrált kommunikáció – designkommunikáció[2] – hiszen a résztvevők együtt egymással kommunikálva keresik meg azt a közös nevezőt, mely az adott pillanatban jellemzi őket és akár lehet egy következő kutatói együttműködés, irány, konferencia, tudományos paradigma kiinduló pontja.

A #10xA4 peer Poster action első moderátorai: Csordás Tamás és Horváth Dóra, BCE, Marketing és Média Intézet, Marketing-, Média és Designkommunikáció Tanszék.

A nyitott szekcióba előzetesen bejelentkező témakörök:                                         

 • a közösségi médián megjelenő szakmai beszélgetések narratív elemzése
 • vállalkozásra nevelés kiskortól kezdve
 • a dinamikus arculat gazdasági, kommunikációs és esztétikai kérdései
 • crossover pedagógia
 • a hála gazdasági jelentősége

  [1] e témakör predesztinálja, hogy a Wikipédiára hivatkozzunk, https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikin%C3%B3mia
  [2] https://hu.wikipedia.org/wiki/Designkommunik%C3%A1ci%C3%B3