Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért
XXV. országos konferencia

Ismerjük a vevőt? – A vásárlás pszichológiája
2019. augusztus 27-28.

Kedves Oktatók és Kutatók!

2019-ben egy fiatal egyetemi kar Marketing tanszéke látja vendégül a hazai marketingoktatás és kutatás képviselőit. A veszprémi Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2018-ban ünnepli alapításának 15 éves évfordulóját. Maga a kar Marketing tanszéke még ennél is jóval fiatalabb, csupán 4 éve, 2014-ben alakult meg. Veszprémben azonban a marketing oktatása a jogelőd egyetemen jóval a kar megalakulása előtt megkezdődött, és már 2000-ben az akkori Veszprémi Egyetem rendezőként bekapcsolódott az éves marketingkonferenciák sorozatába. A mostani lelkes csapatunkkal szeretnénk méltó módon folytatni a hazai marketingtudományos élet ezen szép hagyományát.

A konferencia vezető témájául a marketing örökzöld kérdését választottuk. Azt, hogy több évtized kutatómunkája után ismerjük-e vevőt? Mit tudunk a fogyasztói preferenciákról, a vásárló motivációiról, a vásárlási döntésről? Milyen tényezők és mechanizmusok írják le a vásárlás pszichológiáját? Nem túlzás az az állítás, hogy ezek megismerése nélkül a marketing nem tudja maradéktalanul betölteni a feladatát. A veszprémi konferencián reményeink szerint izgalmas szekció- és panelvitákon jutunk közelebb a vevő megértéséhez. A tudományos program több szekcióban, de alapvetően három irányban keresi a választ a fenti kérdésekre. Egyrészt várjuk a kutatótársak empirikus eredményeit az egyes termék- és szolgáltatáspiacokról. Külön figyelmet szentelünk a szervezeti piacok beszerzési magatartás-kutatásának, és megvitatnánk azokat az eredményeket, melyek a vásárlási magatartás kutatásának módszertani lehetőségeit és dilemmáit mutatják be.

A 25. jubileumi konferenciára továbbá az augusztus 26-i PhD kollokviumra szeretettel várjuk a marketingoktatás, a marketingkutatás és a marketingszakma képviselőit a Királynék Városában, Európa Kulturális Fővárosában, Veszprémben. A Szervező Bizottság nevében mondhatom, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 2019. évi EMOK Konferencia sikeres és emlékezetes esemény legyen.

Üdvözlettel,

Veres Zoltán
A Szervező Bizottság Elnöke
A Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Kutatóközpont vezetője
Pannon Egyetem
Gazdaságtudományi Kar
Veszprém