Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért
XXVI. Országos Konferencia

Marketing a digitalizáció korában
2020. augusztus 24-26.

Kedves Kollégák!

Ebben az évben a Széchenyi István Egyetem Marketing és Menedzsment Tanszéke rendezi a XXVI. EMOK Konferenciát. Örömmel látjuk vendégül a hazai és határon túli marketingoktatás és kutatás képviselőit Győrben, a folyók és a találkozások városában.

A konferenciasorozat elsődleges célja az, hogy a marketing oktatásában és kutatásában résztvevő kollégák ismertessék egymással szakmai sikereiket, tapasztalataikat és kutatási eredményeiket. A győri tudományos rendezvénynek a „Marketing a digitalizáció korában” címet adtuk. A digitalizáció számos kihívást hoz magával, amelyekkel meg kell küzdeniük a cégeknek a siker érdekében. Hazai és nemzetközi kitekintésben is látható, hogy sokkal komplexebb lett a marketing területe, és ez a kutatómunkában és az oktatásban is érezteti hatását.

2020. augusztus 25. és 26. között több szekció kínál publikációs és prezentációs lehetőséget a tudományterület izgalmas témáiban. A 2017-ben bevezetett workshopok lebonyolítását folytatjuk, és külön figyelmet fordítunk az oktatás és a fenntartható marketing kérdéseinek megvitatására.

A doktoranduszok számára dedikált „PhD-nap” kerül megrendezésre augusztus 24-én, ahol az idén nagyobb létszámúra tervezett, több szekciós, PhD kollokvium során doktori témájukhoz kapcsolódó kutatásukat szakmai zsűri előtt tudják bemutatni. A legjobbnak ítélt előadás számára publikálási lehetőség biztosított a Marketing&Menedzsment folyóiratban. A nap zárásaként közösségi program szolgálja a fiatal kutatók kapcsolatépítését. Tisztelettel kérjük a tanszékvezetőket, intézetvezetőket, és témavezetőket, hogy ösztönözzék a doktoranduszokat az augusztus 24-i „PhD napra” meghirdetett programokhoz történő csatlakozásra!

A XXVI. konferenciára szeretettel várunk minden kollégát (PhD hallgatót, oktató, kutató, vállalati szakembert), aki szívesen megosztja elméleti és gyakorlati eredményeit az egyes szekciókban, továbbá szeretné közzétenni oktatási tapasztalatait, és nyitott a szakmai eszmecserére. A Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Menedzsment Tanszék szervezőbizottsága nevében reméljük, hogy a program felkeltette érdeklődését és Önt is a résztvevőink között köszönthetjük.

Üdvözlettel,
Ercsey Ida
A Szervező Bizottság Elnöke
Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Győr