Koronavírus információ

Kedves Kollégák!

Az új koronavírus járvány miatt kialakult helyzet jelentős változásokat hozott a felsőoktatási feladatok ellátásában. Az EMOK2020 Szervező Bizottsága is figyelemmel kíséri az eseményeket, de az augusztusi időpont miatt jelenleg nem tartjuk szükségesnek a konferencia elhalasztását. Természetesen a járványügyi helyzet alakulásával, a résztvevők egészségének védelme érdekében ez a törekvés változhat, melyről időben értesítést adunk.Ezúton szeretnénk megerősíteni, hogy a tanulmányok benyújtása és bírálati folyamata mindenképpen megtörténik, és az elfogadott tanulmányokat az EMOK honlapon publikáljuk, függetlenül a konferencia megszervezésétől.

Ercsey Ida a Szervező Bizottság Elnöke
Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Menedzsment Tanszék, Győr

Általános cél

A fősodorbeli megoldások mellett és/vagy helyett alternatív, innovatív kutatási irányzatok és módszerek bemutatására épít, vagy olyan területeket jelenít meg, amelyek a marketing szempontjából határterületnek számítanak.

Lehetségesek kategóriák

  • Alternatív módszertani fókusz: Alternatív, innovatív és/vagy kevésbé használt módszertanokra építő kutatások vagy azok módszereinek bemutatása (pl. videográfia, grounded theory, netnográfia). A szekciók alapvető célja a módszertani problémák feltárása és bemutatása, az azzal kapcsolatos gyakorlatok megosztása és megoldások keresése.
  • Határ és kapcsolódó terület fókusz: Marketing határterületeivel foglalkozó kutatások, tanulmányok bemutatása (pl. alkalmazott üzleti antropológia, design, marketing tudományfilozófiai hányattatásai, posztmodern marketing, marketing és festészet, építészet, a biofizika marketing kérdései stb.).
  • Közös kutatási terület fókusz: Marketing fő áramlatába tartozó vagy éppen attól eltérő kutatások, amelyet egy jól körülhatárolható téma fémjelez (pl. kiskereskedelmi innováció), és ami összehozza a különféle intézmények hasonló területen tevékenykedő kutatóit.

Formátum

A szekcióban előadott előadások ugyanolyan bírálati folyamaton esnek keresztül, mint a konferencia többi cikke.

A speciális szekció ugyanakkor támogatja a különleges és formabontó, a mainstreambe nem beleilleszkedő, annak hátat fordító, kereteket és határokat ledöntő és újra felépítő formákat, legyen az vizuális vagy térbeli megoldás.

A prezentáció képes integrálni a különféle művészeti ágakat (pl. költészet, széppróza, festészet, fotográfia, filmművészet). Célszerű, ha a formátum az adott a témakörhöz jól illeszkedik (pl. videográfiához filmet érdemes készíteni)

Jelentkezés feltétele

2020. márcis 10-ig Mitev Arielnél (ariel.mitev@uni-corvinus.hu) 5-10 soros koncepcióval a speciális szekció témakörét, valamint az azzal kapcsolatos elképzeléseket illetőn.