Válasszon nyelvet

A workshop szekciókra csak absztrakt benyújtásával is lehet jelentkezni. Ez esetben kérjük, hogy a magyar és angol nyelven leírt kéziratcím, a szerző(k) neve és adatai, a magyar és angol nyelvű absztrakt (kb. 10-15 sorban, 1000-2000 karakter között), a kulcsszavak és ha szükséges, a köszönetnyilvánítás kerüljön benyújtásra. Kérjük, hogy az egy oldal terjedelmet a felsorolt elemek ne lépjék át.

Amennyiben teljes tanulmánnyal kíván megjelenni a szerző, úgy a workshop szekciók esetén is a tanulmányok formai követelményei az érvényesek.

Szekció vezetők: Főző Nóra, Kürtösi Zsófia, Révész Balázs, Kéri Anita

Leírás: A felsőoktatás és a felsőoktatási marketing egy folyamatosan változó területe a nonbusiness marketingnek. Vizsgálata lehetővé teszi a felsőoktatási trendek felfedését, a hallgatói létszám alakulásának folyamatos követését, valamint a magyar és külföldi hallgatók megértését, hiszen betekintést nyújthat a hallgatói elvárásokba, elégedettségbe, szájreklámba, valamint a lojalitásba is. Számos olyan további tényezőt lehetséges feltárni a felsőoktatás fogalomkörén belül, melynek megértése közelebb visz bennünket egy hatékonyabb és összehangolt intézményi kommunikációhoz, marketingtevékenységhez, hallgatók bevonzásához, valamint megtartásához. Ilyen témakörök például az oktatásmódszertan, a hallgatói élmény, a hallgatói szolgáltatások, az egyetem elhelyezkedése, az egyetemváros közege, az oktatói és egyetemi dolgozói attitűd, az intézmény imázsa és a továbbajánlási hajlandóság.

Szekció vezetők: Neulinger Ágnes, Keszeg Anna, Soós Mihály, Törőcsik Mária, Prónay Szabolcs

Leírás: A XXI. századi fogyasztói magatartás vizsgálatokban evidencia az állandó turbulens változás és az ezekhez alkalmazkodni próbáló egyén viselkedésének folyamatos nyomon követése – ami a terület kutatóitól kiemelkedő trendérzékenységet, a fogyasztóktól pedig rezilienciát követel. Még ebben a kontextusban is kiemelkedőnek számít az elmúlt 3 év válság-váltóláza, mely mind tempójában mind mértékében, mind az érintett csoportok kiterjedtségében felülmúlt szinte minden korábbi időszakot e tudományterület sokévtizedes múltjában.

A COVID-19 és az azt követő gazdasági krízisek alapjaiban ugyan nem formálták át a fogyasztó viselkedését, mégis új alkalmazkodási módok kidolgozását tették szükségessé, továbbá felgyorsítottak olyan folyamatokat (pl. digitalizáció, fogyasztói felelősség), melyek szinte minden iparágat érintenek.

Workshop szekciónkban vitaindító jelleggel igyekszünk áttekinteni az elmúlt időszak vásárlási trendjeit, napjaink fogyasztójának sajátosságait. Tesszük mindezt a korábbi válságokat is érintő retrospektív jelleggel, összehasonlítva a 2008-as magatartásmintákat a jelenlegivel. Holisztikusan közelítjük a gyakran ellentmondásos fogyasztót, aki bizonytalanul (ön)tudatos, bizalmatlanul közösségi és kényelmesen próbál túlélni.

A szekcióba invitáljuk azon kollégákat, akik e témában válaszokat talán még nem találtak, de jó kérdéseket már igen.

Szekció vezetők: Bifkovics Bettina, Csordás Tamás, Horváth Dóra, Kisfürjesi Nóra, Mitev Ariel

A fáradt kutató tollába dől és az írásba menekül, kiírja magából mondatokká fodrozódó gondolatait, miközben elkezdi megfigyelésein keresztül saját magát is jobban megérteni. A mainstream kutatások gyakran eltávolítják a kutatót a vizsgált témától, mintha kalitkába zárt madarakat kellene vizsgálni dupla üvegfalon keresztül egy olyan eszközzel, amit sem a vizsgálói, sem pedig annak alanyai nem értenek igazán.

A szekcióban madártávlatból és csibeperspektívából pislantunk rá a kutatói introspekció módszertani és pragmatikus aspektusaira. Belépünk a kalitkába és kiengedjük belőle saját magunkat. Legyen szó a valóság újraértelemzését segítő madármegfigyelésről vagy kollaboratív játékélményekről.

A szekcióba olyan előadások jelentkezését várjuk, akik önreflektív módon tekintenek saját kutatói vagy oktatói élményeikre és azt szívesen meg is osztanák a résztvevőkkel és nem idegenkednek a formabontó prezentációs technikáktól.

Szekcó vezetők: Kenesei Zsófia

Leírás: A mesterséges intelligencia (AI) alapú eszközök napról napra fejlődnek, soha nem látott sebességgel ismerhetünk meg újabb és újabb alkalmazásokat. Az AI mint minden területen, a marketingben is új lehetőségeket, de veszélyeket is tartogat. A szekció célja, hogy gondolatébresztőként szolgáljon az AI adta lehetőségek és kihívások feltárásában és rámutasson, hogy a marketing mely területein milyen módon lehetséges az AI alapú eszközök használata és kutatása.

 

Szekció vezetők: Soós Mihály, Prónay Szabolcs

Leírás: Napjainkban a marketing egyre szélesebb körben alkalmaz technikai eszközöket a fogyasztói viselkedések, reakciók megismerésére. Szemkamera, EEG, egyéb szenzoros mérőeszközök, a sor hosszan folytatható. Ebbe a workshop szekcióba invitáljuk azokat a kollégákat akik tapasztalataikat megosztanák, kérdéseiket, dilemmákat pedig megvitatnák neuromarketing témaköréhez kapcsolódóan. Legyen szó akár kutatási dizájnról, akár az adatok elemzéséről, értelmezéséről.

Szekció vezetők: Ercsey Ida, Ásványi Katalin

Leírás: A fenntarthatóság egyre nagyobb szerepet kap a szervezetek működésében, így a felsőoktatási intézmények sem képezhetnek kivételt ez alól. Az egyetemek több szempontból is szembesülnek a fenntarthatósági kihívásokkal: oktatási intézményként felelősek azért, hogy milyen tudással rendelkeznek a felsőoktatásban tanulók, kutatói szempontból más iparágak számára is fontos eredményekkel szolgálhatnak a fenntarthatósági témakörben, szervezetként a működésébe és irányításába be kell építeni a fenntarthatósági elveket és mindezen tevékenységkörével széles érintetti körre tud hatással lenni. Ennek értelmében a workshop keretében ezen 4 területre vonatkozóan kívánjuk azonosítani azokat a kihívásokat, melyekkel napjainkban szembesülnek az egyetemek.

Regisztráció

Fontos határidők

2023. március 6.
Speciális workshop/szekció vállalás

2023. május 2. Meghosszabbítva: 2023. május 15.
Előadói jelentkezés – tanulmányok leadása

2023. május 29.
Döntés az elfogadásról

2023. július 17.
Résztvevői jelentkezés határideje

2023. július 17.
Részvételi díj befizetése

2023. július 17.
Átdolgozott cikkek leadása

 

 

Sütiket használunk
Oldalainkon sütiket használunk. Ezek egy része szükséges az oldal működéséhez, a többi nekünk segít az oldal fejlesztésében és a felhasználói élmény javításában (követő sütik). Engedélyezheti ezeket a sütiket, de kérjük, vegye figyelembe, hogy az oldal nem minden funkcióját tudja igénybe venni a sütik nélkül.