Az egyesület neve: Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért

Székhelye: 1093 Budapest, Fővám tér 8.

e-mail: info@emok.hu

Az egyesület működését a marketing szakma ismertségének, elismertségének növelése, a marketing oktatás és kutatás fejlesztése, gyakorlati eredményességének erősítése érdekében fejti ki.

Az egyesület a tagok közös, az egyesület alapszabályában meghatározott céljának folyamatos megvalósítására önkéntesen létrehozott, nyilvántartott tagsággal rendelkező önálló jogi személy. Az egyesület civil szervezet.

 

Az egyesület céljai

 

 • A marketing szemlélet elterjesztése, a marketing szakma ismertségének, elismertségének növelése, a marketing oktatás és kutatás fejlesztése, gyakorlati eredményességének erősítése a vállalkozásoknál, intézményeknél, a széles közvélemény megítélésében.
 • A hazai felső- és középfokú oktatási intézményeknél, képző vállalkozásoknál folyó oktatási tevékenység szakmai támogatása, a képzés gyakorlatorientáltságát szolgáló programok, szakmai együttműködések szervezése.
 • Szakmai, tudományos kiadványok megjelentetése.
 • Szakmai rendezvények, konferenciák, kiállítások szervezése.
 • A hazai marketing oktatás és kutatás hagyományainak ápolása.
 • A marketing-képzéseken végzett hallgatók szakmai együttműködésének, továbbképzésének, munkahelyi beilleszkedésének segítése.
 • A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése. A fenti cél érdekében marketing akciók kezdeményezése.
 • Szakmai kapcsolatok kiépítése a marketing szakmai hasonló célokkal, feladatokkal bíró hazai és nemzetközi szervezeteivel.
 • A fogyasztóvédelem és a felelős marketing koncepció fontosságának hangsúlyozása, és terjesztése a marketing-oktatásban és kutatásban, a vállalkozói és intézményi szférában és a széles közvélemény körében.

 

Az egyesület tevékenységei

 

 • Az egyesület a fenti célok megvalósulását elősegítő társulásnak, közös vállalkozásnak, alapnak tagja lehet, vagy az egyesületi célok megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve azokkal közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységet végezhet.
 • Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel a tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. Az eredményt az alapszabályban meghatározott tevékenységekre kell fordítani.
 • Az egyesület tagjaira a jogszabályokkal és a közgyűlés által elfogadott szabályzatokkal, határozatokkal összhangban álló kötelezettségeket állapíthat meg.
 • Az egyesület a 3.§-ban megfogalmazott egyesületi célok érdekében országos és helyi pályázatokon vesz részt, amelyek az egyesület feladatainak megoldását segítik.

 

Az egyesület tisztségviselői

 

 • elnök: Dr. Szűcs Krisztián (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, egyetemi docens)
 • alelnök: Dr. Mitev Ariel Zoltán (Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, egyetemi docens)
 • elnökségi tag: Dr. Bíró-Szigeti Szilvia (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar, egyetemi docens)
 • elnökségi tag: Dr. Keller Veronika (Széchenyi István Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, egyetemi docens)
 • elnökségi tag: Dr. Kiss Marietta (Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, egyetemi docens)
 • elnökségi tag: Dr. Nagy Ákos (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, adjunktus)
 • elnökségi tag: Dr. Prónay Szabolcs (Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, egyetemi docens)

 

A felügyelőbizottság tagjai

 

 • elnök: Dr. Ercsey Ida (Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar egyetemi docens)
 • tag: Dr. Hetesi Erzsébet (Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanár)
 • tag: Dr. Neulinger Ágnes (Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, habilitált docens)
 • tag: Dr. Simon Judit (Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar egyetemi tanár)
 • tag: Dr. Törőcsik Mária (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, egyetemi tanár)