Válasszon nyelvet

Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok osztályának Gazdálkodástudományi Bizottsága Cursus Vitae Aureus (Arany Életmű) kitüntetéssel díjazta Dr. Hetesi Erzsébetet, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának oktatóját és Dr. Törőcsik Máriát, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának oktatóját. Az Életműdíjak ünnepélyes átadójára 2023. november 23-án Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Nádor utcai épületében került sor.

Az MTA-n belül működő Gazdálkodástudományi Bizottság olyan 60 év feletti kutatóknak adományozza az Arany Életpálya díjat, akiknek a teljesítménye túlnő a saját intézete és akár az ország határain kívül is. Az alábbiakban az ünnepélyes díjátadón elhangzott laudációkból emelünk ki néhány gondolatot, a laudációk teljes szövege a cikk alatt elérhető.

Hetesi Erzsébet a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán töltött több mint húsz éves munkásságával a szegedi gazdasági képzésben és a marketingoktatásban betöltött iskolaalapító, iskolaformáló szerepével nemzetközileg is elismert szakértővé, a szakmai közösség elismert és megbecsült tagjává vált. Mindig is nagy súlyt fordított a tehetséggondozásra, amit tanítványai eredményei is visszaigazolnak.

Tudományos munkájának elismertségét jól szemléltetik a különböző hazai és nemzetközi szakmai közösségekben betöltött szerepei. 2002 óta a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. 2014-ben az MTA IX. Osztály Gazdálkodástudományi Bizottság alelnökévé választották. 2017-2023 között a Szegedi Akadémiai Bizottság Gazdaságtudományi Szakbizottságának elnöki tisztségét tölti be. Az International Association of Public and Nonprofit Marketing (IAPNM) alapító tagja. Áldozatos munkájával segíti a hazai nonbusiness marketing oktatói és kutatói közösség erősödését és bekapcsolódását a nemzetközi tudományos munkába. 2013 óta az Academy of Marketing Science tagja. A hazai marketingoktatás és -kutatás fejlesztését célzó, a korábbi Marketing Oktatók Klubja utódjaként létrehozott, a marketingoktatók közösségét szervező Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért alapító tagja, az egyesület felügyelő bizottságának tagja. Tudományos publikációs tevékenységének és szakértelmének elismeréseként több szerkesztőbizottságnak is tagja.

Oktatási és publikációs tevékenységének súlyponti területei a marketing- és piackutatás, a szolgáltatásmarketing, a fogyasztáselmélet és fogyasztásszociológia, a nonbusiness és felsőoktatásmarketing, valamint a b2b marketing. Számos hazai és nemzetközi program által támogatott kutatásban vett részt kutatásvezetőként, alprogramvezetőként vagy kutatói tagként. Tudományszervező munkásságának részeként mindig fontosnak tartotta a tudományos közösség összetartását és eszmecseréjét segítő workshopok, konferenciák szervezését.

Kimagasló munkájáért megítélt elismerései közül kiemelkedik a Kínálatmenedzsment című könyvért (szerzőtárs: Rekettye Gábor) 2009-ben kapott MTA Akadémiai Nívódíj, valamint a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetés, amelyet 2013-ban vehetett át. A Szegedi Tudományegyetem 2013-ban Pro Universitate díjjal jutalmazta.

Oktatói és kutatói ars poeticáját a kitartás, a tisztesség, egymás elfogadása és következetes támogatása, stabil értékrend jellemzi. Szakmai tudása mellett következetessége és megbízhatósága a hazai és nemzetközi szakmai közösségben is ismertséget és elismertséget eredményezett számára. Hetesi Erzsébet múltbeli és jelenbeli munkássága, értékrendje és személyisége példát mutat a szűkebb és tágabb szakmai és tudományos közösségek számára.

Törőcsik Mária a hazai marketing szakma és felsőoktatás kiemelkedő képviselője, a fogyasztói magatartás területén végzett kutatói munkásságát tucatnyi ismert és keresett szakkönyv fémjelzi. Oktatási és kutatási tevékenysége mellett elévülhetetlen érdemei vannak a tehetséggondozásban, az interdiszciplináris közelítések kimunkálásában és képviseletében.

Törőcsik Mária oktatói munkássága a fiatal kollégák számára is példaértékű. Számos alapozó és speciális kurzus kidolgozása és tantervbe illesztése fűződik a nevéhez, amelyekhez leggyakrabban saját tananyagot, sok esetben szakkönyvet dolgozott ki. Az összegyűjtött és újragondolt tudásanyag értékét mutatja, hogy nem csak egyetemi tankönyvként, hanem sok esetben vállalati szakemberek számára hasznos útmutatóként is megállják ezek a monográfiák a helyüket.

Előadásainak, témafelvetéseinek népszerűségét jól mutatja a TDK-mozgalomban részt vett és az OTDK versenyeken helyezéseket elért hallgatók kiemelkedően magas száma. Iskolateremtő munkája a fogyasztói magatartás területén teljesedett ki. Több doktori iskola programjában is közreműködik, de törzstagként a Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodástani Doktori Iskoláját támogatja.

Kutatói érdeklődése kezdetben a termelő-, majd később a kereskedelmi vállalatok piacorientált működésére összpontosult, mindvégig szem előtt tartva a fogyasztókkal szembeni empatikus közelítésmódot, valamint az interdiszciplináris jelleget. A későbbiekben ezek a sajátosságok váltak meghatározóvá kutatásaiban is, így ezek mentén bontakozott ki a mindmáig meghatározó látásmód, amellyel a fogyasztók magatartását, jelenlegi és jövőbeli szokásaik feltérképezését végzi. Hazánkban elsőként adaptálta az életstílus-vizsgálatok nemzetközi standardjait, ezekre építve pedig a későbbiekben saját keretrendszert is kidolgozott beépítve a modellbe az aktuális fogyasztói magatartás-trendeket is. A marketing területén elméleti és gyakorlati tudásra, tapasztalatokra is szert tett, számos alap- és alkalmazott kutatás fűződik a nevéhez. Az elmúlt évtizedben meghatározó területként jelent meg kutatásaiban a generációk magatartásának vizsgálata, az eltérések feltárására, a különbségek megértésére koncentrálva.

Tagja a Magyar Marketing Szövetségnek, a Magyar Reklámszövetségnek és a Magyar Tudományos Akadémia Marketingtudományi Albizottságának. Főszerkesztőként segíti a Marketing & Menedzsment folyóirat működését.

A felsőoktatás megújításáért, a Pécsi Tudományegyetem versenyképességének fejlesztéséért végzett rektorhelyettesi munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehetett át 2004-ben. A Pécsi Tudományegyetem vezetése a tehetséggondozásban kifejtett hosszú távú és sikerekben gazdag munkájáért Professzor Asszonyt Pro Cura Ingenii’ díjjal jutalmazta a 2020-as évben, 2021-ben kiemelkedő oktatói munkájáért, illetve a tehetséggondozás területén elért jelentős eredményeiért Arany Katedra díjban részesült.

 

Professzor Asszonyoknak ezúton is gratulálunk a díjakhoz!

Hetesi Erzsébet laudációja, Törőcsik Mária laudációja

Iratkozzon fel a hírlevelünkre

A * karakterrel jelölt mezők kitöltése kötelező
 

Adatok

Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért
1093 Budapest, Fővám tér 8.
info@emok.hu

Adószám: 18652279-2-43
Bankszámlaszám:
Magnet Bank 16200223-10038989

 
Sütiket használunk
Oldalainkon sütiket használunk. Ezek egy része szükséges az oldal működéséhez, a többi nekünk segít az oldal fejlesztésében és a felhasználói élmény javításában (követő sütik). Engedélyezheti ezeket a sütiket, de kérjük, vegye figyelembe, hogy az oldal nem minden funkcióját tudja igénybe venni a sütik nélkül.