A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara Közgazdaságtan Tanszék kollégái által végzett tevékenységek három nagyobb csoportba sorolhatóak.

A gazdászképzés a győri egyetem jogelődjében 1990-ben indult meg. A közgazdász képzést gondozó Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar ad otthont a Marketing és Menedzsment Tanszéknek. A Marketing és Menedzsment Tanszék a Szervezés és Vezetés Tanszékre, majd a Menedzsment Tanszékre alapozva, a marketing orientáció erősödésével, Dr. Józsa László vezetésével, 2004-ben jött létre.

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kara a 2000-2001-es tanévtől kezdődően biztosít magyar nyelvű közgazdász képzést. 2011-ben a magyar nyelvű képzés koordinálására és kiszolgálására jött létre a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet.

A Marketing és Turizmus Intézet a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának a marketing és alkalmazott szakterületi, valamint a turizmus kutatásával, oktatásával foglalkozó szervezete.

A Marketing és Kereskedelem Intézet a Gazdaságtudományi Kar egyik legfiatalabb szervezeti egysége, amely 2013. július 1-jén alakult meg. Az Intézet a Gazdaságtudományi Kar keretén belül, mint önálló oktatási és tudományos szervezeti egység működik. A Marketing és Kereskedelem Intézet küldetése olyan magas szintű oktatási, tudományos, szolgáltató és tehetséggondozó tevékenység ellátása, amely megfelel a nemzetközi és a hazai szakmai elvárásoknak.