Az egyetemen 2003-ban alakult meg a Gazdaságtudományi Kar, marketingoktatás azonban már a 90-es években is folyt, többek között Dr. Józsa László szakmai irányítása alatt. A Gazdálkodási Intézeten belül önálló szervezeti egységként a Marketing Intézeti Tanszék 2014-ben jött létre Veres Zoltán vezetésével.


A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara Közgazdaságtan Tanszék kollégái által végzett tevékenységek három nagyobb csoportba sorolhatóak.

A gazdászképzés a győri egyetem jogelődjében 1990-ben indult meg. A közgazdász képzést gondozó Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar ad otthont a Marketing és Menedzsment Tanszéknek. A Marketing és Menedzsment Tanszék a Szervezés és Vezetés Tanszékre, majd a Menedzsment Tanszékre alapozva, a marketing orientáció erősödésével, Dr. Józsa László vezetésével, 2004-ben jött létre.

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kara a 2000-2001-es tanévtől kezdődően biztosít magyar nyelvű közgazdász képzést. 2011-ben a magyar nyelvű képzés koordinálására és kiszolgálására jött létre a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet.

A Marketing és Turizmus Intézet a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának a marketing és alkalmazott szakterületi, valamint a turizmus kutatásával, oktatásával foglalkozó szervezete.